De basis voor ontwikkeling wordt gelegd in de hechting van een kind

Zoals ik de voorbije jaren wel meermaals zeg tegen ouders ... bij de bevalling hebben ouders geen handleiding gekregen bij hun zoon of dochter. Wat niet wil zeggen dat het soms fijn zou zijn om te weten welke ontwikkeling leeftijdsgebonden zijn,

 om hen zo los van onze eigen uitdagingen te laten ontwikkelen.

De fasen van ontwikkeling

De kracht van het zijn

nul en zes maanden

In de eerste fase van ons leven gaat het alleen maar om het Zijn. Centraal staat gevoed en aangeraakt worden. Hiermee ontwikkel je het vertrouwen dat je omgeving aan je behoeftes tegemoetkomt. Van daaruit kun je je gaan verbinden met anderen en jezelf.

De kracht van het Doen

zes tot achttien maanden

In de tweede fase gaat het om het doen. Kinderen ontdekken de wereld door hun zintuigen: ze ruiken, ze voelen, ze zien, horen en proeven. Ze zijn op zoek naar plezierige sensaties, ervaren pijn, doen nieuwe dingen en hebben door de grote hoeveelheid aan impulsen een korte aandachtsboog.

De kracht van Denken

achttien maand tot drie jaar

In deze levensfase is de belangrijkste taak van het kind om te lren denken. Door het ontwikkelen van het eigen denken komt hij/zij los te staan van de ander. Dat doet hij/zij door de ander te testen en tegen hem aan te duwen. In deze fase gaan we ons eigen unieke karakter ontwikkelen.

De kracht van Identiteit

drie jaar tot 6 jaar

In deze levensfase is de belangrijkste taak van kinderen het ontwikkelen van een eigen identiteit. Zij doen dit door heel veel vragen te stellen over hoe de wereld in elkaar zit. Op basis daarvan leren zij hun eigen plek te vinden, in het gezin, maar ook in het groter geheel.

De kracht van vaardig zijn

zes tot twaalf jaar

De belangrijkste taak in deze levensfase in het leren van vaardigheden en het ontwikkelen van eigen waardensysteem. Het is in deze fase belangrijk om de discussie en het gesprek met andere aan te gaan en fouten te (mogen) maken om te ervaren wat wel en niet werkt.

De kracht van Integratie

dertien tot achttien jaar

In deze levensfase is het de belangrijkste taak van jongeren om de eigen persoonlijkheid tot een samenhangend geheel te maken. Dat doen ze door kort terug te keren naar een eedere fase van hun ontwikkeling en geleidelijk aan een eigen opvatting over het leven te ontwikkelen. Dit gaat gelijk op met een heftige lichamelijke ontwikkeling en de ontwikkeling van de eigen seksualiteit.

De kracht van Recycling

Rest van je leven ;)

In ons leven herhalen we deze cyclus keer op keer als we grote nieuwe levenstaken aangaan. Maar ook bij kleinere veranderingen doorlopen we in een veel kortere tijd de verschillende fases/ Zoals beschreven zit aan elke fase een ontwikkelingstaak verbonden. Wanneer je deze ontwikkelingstaak in een eerder stadium goed vervult hebt, zul je daar in de toekomst soepel mee opgaan. Wees regisseur van je eigen leven

Ben je echter niet in geslaagd deze ontwikkelingstaak om wat voor reden dan ook in je jeugd te vervullen, dan bots je daar in je latere leven steeds weer tegenaan. Je kunt daar op verschillende manieren mee omgaan. Je kunt het wegstoppen en het voor anderen en jezelf maskeren. Je kunt ook het besluit nemen om de ontwikkelingstaak alsnog te vervullen. Daarbij biedt het leven je steeds weer opnieuw kansen. Zo kun je je potentie ten volle benutten ;).

Dynamiek Ouder - Kind

0