Psycholoog

Een psycholoog is geen arts en kan dus geen medicatie voorschrijven.

De psycholoog is een expert in menselijk gedrag en gaat uit van het verleden en de verwerkingsprocessen van traumatische ervaringen die daarmee kunnen samenhangen.

Meer informatie

Psychiater

Een psychiater is een arts die zich na de medische studies gespecialiseerd heeft in de psychiatrie.

Vermits de psychiater een arts is kunnen er dus medicamenten voor geschreven worden.


Meer informatie

Coach

Een goede Life Coach is bekend met de psychologie van de mens en zal, indien er zwaar traumatische ervaringen bij de coachee aan het licht zouden komen, of de coachee

in een voordurende strijd of innerlijk gevecht is tijdens de sessies, kan het zijn dat deze praktijk niet de juiste aanpak heeft voor jou. Ik zal je dan steeds doorverwijzen.


Een coach vertrekt vanuit de huidige situatie van de klant en

kijkt naar de toekomst.


De coach heeft een creatief brein, is een motivator en realisator, geeft structuur, ondersteuning en feedback met als doel een positieve toekomstvisie te ontwikkelen.


Het gedrag, de overtuiging en de attitude van de klant kan positief veranderen door het opstarten van een bewustwordingsproces!


Een coach kan, afhankelijk van de

( persoonlijke of professionele) vraag, diverse coachingstechnieken aanreiken en moet derhalve een uitgebreide kennis verzamelen

Meer informatie