Belangrijk om te weten!

Depressie en Burn-out

De weg naar een depressie of burn-out 

is geplaveid met gedachten over ‘goed’ en ‘fout’.

Hoe houd jij een gezonde balans tussen denken, voelen en doen?

In het begin za​l je enorm aan jezelf twijfelen als je het patroon doorbreekt.  Je hebt namelijk even geen referentiekader meer.


Vroeger wist je of je het goed deed, door te kijken naar de reactie van anderen.  Nu moet je zelf bepalen wat goed voor jou is en daar geen concessies meer op doen.


Maar dit is ultiem gezien wel wat zal voorkomen dat je ooit nog depressief of burn-out raakt.  Als jij van binnenuit kunt voelen wat 

je echt wilt en daar voor gaat, dan wordt het leven

een infuus van positieve energie.


Je leert mensen te weren die slecht voor je zijn.

Je hebt geen bewijsdrang meer, waardoor perfectionisme, prestatiedruk en keuzestress afnemen.


Je kunt je niet meer minderwaardig voelen, 

want de enige waar jij je aan meet ben je zelf.

Narcistische ouder: een belangrijke oorzaak van een burn-out:

Na jaren me verdiept en bijgeschoold te hebben, merk ik op dat tijdens de coachen van mensen met burn-out, dat de oorsprong van het willen presteren, het gevoel tekort te schieten, en ‘pleasegedrag’, ligt in een groot stuk karakter, de omgeving, maar ook opvoeding. 

Ik ervaar dat narcisme vaak overbelasting of burn-out tot gevolg heeft.

Grote mate van afhankelijkheid

Kinderen van narcistische ouders voelen zich vaak erg afhankelijk van hun ouders.

Het gevoel dat ze niet zouden kunnen leven, of gelukkig kunnen zijn zonder de hulp van hun ouders. In plaats van een kind te stimuleren zijn/ haar eigen leven te gaan leiden, met alle ups en downs die daar bij horen, wordt er een afhankelijkheid gecreëerd, waarbij schuldgevoel overheerst.

Concurrentie met het kind

Narcistische ouders gaan de competitie aan met hun kinderen. Zelfs in kleinigheden wenst de ouder te winnen van een kind.

(een potje schaken, voetballen, fietsen).

De ouder wenst in de spotlight te staan ten koste van het kind.

Moeten presteren 

voor eigen genot

De prestaties van kinderen worden gebruikt om het ego op te poetsen van de ouder.


De ouder pocht met alles wat hij/zij heeft gedaan om dit succes mogelijk te maken.

Denigreren en kleineren

Op feestjes en bijeenkomsten wenst de ouder zelf 

in de spotlight te staan.


Wanneer je daar als kind ook een klein beetje van wilt proeven (waardering/ gehoord en gezien worden) word je door je eigen ouder gekleineerd of worden er denigrerende opmerkingen gemaakt.

Perfecte uitstraling

Het idee dat een narcistische ouder maar al te graag wil uitstralen is dat het thuis alles perfect gaat. 


Een kind krijgt het gevoel dat dit de werkelijkheid is, en maakt dit de realiteit. 


Pas op latere leeftijd komt het er achter dat de werkelijkheid anders is, en dat er thuis dus wat aan schortte..

Geen inlevingsvermogen

Alles moest maar zoals het moest van de ouder. Wanneer je als kind een keer niet kon, of geen zin had, werd het toch van je verwacht om door te gaan. ‘


Vroeger hadden we ook niks in te brengen’ hoor je dan. 

Recht op je eigen mening is er niet. Je hebt als kind van een narcistische ouder je te schikken en je ouder te behagen.

Ouders hebben altijd gelijk

Als kind heb je je altijd te schikken. De ouder had altijd gelijk en jij als kind bent je daarin onbelangrijk en wordt niet gehoord of gezien. 


Dit alsof je totaal geen enkel eigen denkvermogen hebt 

of iets kunt.

Diep geworteld schuldgevoel

Je hebt als kind het gevoel je ouders tekort te doen. 

Een diepgeworteld schuldgevoel heeft de regie over je, 

tot ver in de adolescentie.

Snakken naar goedkeuring

Je hebt nog steeds het gevoel om te moeten laten zien wat je allemaal kunt aan je ouders, ook al ben je al lang het huis uit.


De wens om goedgekeurd te worden door je ouders is zeer groot.

Geen respect vanuit de ouder

Je hebt het gevoel dat je ouder(s) geen respect hebben .

voor jou als kind. 


Dat je niet mag zijn wie je bent. Dat je je moet aanpassen aan de wensen van je ouder(s).


Narcisme en HSP