Chakra 1

De kracht van de eerste chakra bepaalt de hoeveelheid fysieke energie die iemand heeft en de wil om in de fysieke werkelijkheid te leven. Daarnaast is de eerste chakra ook belangrijk voor een goede fysieke gezondheid. Een persoon met een gezonde eerste chakra is duidelijk in het ‘hier en nu’ aanwezig.
Steeds in combinatie

met traumaverwerking

Chakra 2

Chakra 2A (sexcentrum):

Het voorste deel van de tweede chakra houdt verband met de kwaliteit van de liefde voor de andere sekse. Iemand met een goed werkende chakra 2A heeft een gezond seksleven.


•Chakra 2B (heiligbeencentrum):

Het achterste deel van de tweede chakra staat voor de kwantiteit van iemands seksleven. Wanneer dit centrum is geblokkeerd, dan zal het zijn dat iemand seks bij voorkeur vermijdt.
Welkom in de praktijk

Chakra 3

Chakra 3A

(plexus solaris):

staat onder meer voor de kwaliteit van het denken. Daarnaast is deze chakra ook verantwoordelijk voor het goed functioneren van het emotionele leven. Dit komt doordat gedachten voor een groot deel iemands gevoelens bepalen. Iemand met een open chakra 3A, heeft een vervullend emotioneel leven. Hij staat zijn gevoelens toe zonder er door te worden overspoeld. Daarnaast staat deze chakra voor onze verbondenheid met andere mensen en voor het diep innerlijk weten dat je een unieke plaats in het universum hebt.


•Chakra 3B (middenrifcentrum):

wordt ook wel de ‘healingchakra’ genoemd; dit omdat deze chakra een belangrijke rol speelt in helingsprocessen en onder meer de fysieke gezondheid waarborgt. De chakra is doorgaans open als je de intentie hebt om gezond te zijn en hiervoor ook moeite wilt doen.

Welkom in de praktijk

Teveel Mannelijk (Vr)

Doorverwijzing 

bijkomende lichaamstherapie
Chakra 4

Chakra 4A

(hartcentrum):

Hoe beter het hartcentrum functioneert, hoe meer wij liefde voelen voor de mensen (en dieren) om ons heen. Als deze chakra open is, zie je de medemensen precies zoals zij zien. Inclusief hun negatieve kanten.


•Chakra 4B

(tussen de schouderbladen):

Dit centrum staat in verband met de ego-wil. Als deze chakra open is, sta je positief tegenover het volbrengen van je levenstaken en je ziet andere mensen daarbij als steun. Als je het gevoel hebt dat het universum een vijandige plek is, dan zal deze chakra gesloten zijn of tegen de klok indraaien. Zo iemand zal proberen over anderen te heersen. Wanneer chakra 4B groot is, maar 4A klein dan betekent dit dat iemand vooral vanuit zijn wil bepaalde zaken realiseert. Voor een dergelijk persoon is het belangrijk om te leren dat er met liefde en vertrouwen ook veel te realiseren is.
Welkom in de praktijk

Chakra 5

Chakra 5A (keelchakra):

Wanneer je verantwoordelijkheid neemt voor je persoonlijke behoeften, dan draait chakra 5A goed. Als deze chakra tegen de klok indraait, dan is het voor die persoon moeilijk om te ontvangen wat hem wordt gegeven. Als iemand een negatief beeld heeft van het universum en over wat hem wordt gegeven, dan ontwikkelt hij een negatief krachtveld om hem heen en zal deze negativiteit ook aantrekken. Dit volgens de wet ‘het gelijke trekt het gelijke aan’.


Chakra 5B (onderste nekwervel):

De achterkant van de vijfde chakra, wordt ook wel de ‘beroepschakra’ genoemd. Dit centrum heeft te maken met iemands eigenwaarde ten opzichte van de maatschappij en zijn beroep. Als iemand zich hierover niet prettig voelt, dan zal hij geneigd zijn dit onbehagen af te schermen met trots. Als dit centrum open staat, dan biedt werk die persoon voldoende uitdagingen. Faalangst dat iemand ervan weerhoudt datgene te scheppen wat hij zo graag wil, is ook in deze chakra te vinden. Zo iemand gaat bijvoorbeeld het aangaan van nieuwe contacten uit de weg of zegt dat hij een carrière niet belangrijk vindt. Hieronder bevindt zich echter de angst om contacten te leggen of zichzelf voor grote uitdagingen te plaatsen.

Welkom in de praktijk

Chakra 6

Chakra 6A (voorhoofdscentrum):

houdt verband met het voorstellingsvermogen en het vermogen om te visualiseren. Deze chakra staat voor creatieve energie en de kunst om nieuwe ideeën te ontwikkelen.

Bovendien is in dit centrum waar te nemen hoe iemand de wereld ziet en hoe hij denkt dat de wereld op hem reageert.


Chakra 6B

(praktische intelligentie):

aan de achterkant van het hoofd - houdt verband met het verwezenlijken van de ideeën van chakra 6A.

Als dit centrum met de klok meedraait, worden de ideeën gevolgd door de juiste activiteiten. Wanneer chakra 6A open is, maar 6B gesloten dan zal dit betekenen dat iemand veel ideeën heeft, maar er niet in slaagt om ze te realiseren.

Dit kan heel frustrerend zijn. Het vermogen van chakra 6B om goed te functioneren, wordt dan bijvoorbeeld belemmerd door overtuigingen als ‘ik kan het niet’ of ‘ik wil geen verantwoordelijkheid dragen’.
Welkom in de praktijk

Chakra 7

Dit centrum – dat naar boven wijst - verbindt de mens met zijn spiritualiteit, hetgeen een heel persoonlijke ervaring is.

Als deze chakra open is, dan haalt iemand kracht en vervulling uit zijn spirituele leven.

Bij mensen die ‘niets hebben met spiritualiteit’ zal dit centrum klein zijn en wachten tot het tot ontwikkeling mag

Welkom in de praktijk

0