Kindercoaching bij Coachpraktijk 'Power Of Mind' 

Kracht van gedachten kan ondersteuning bieden.

is een laagdrempelige en kortdurende hulpverlening voor 

kinderen en jongeren van 9 tot 18 jaar. 


 Als kindercoach ga ik uit van de talenten en mogelijkheden van een kind of jongere. Ik ga uit van een oplossingsgerichte manier van denken, waarbij het kind of jongere gestimuleerd wordt om zelf of samen een oplossing te vinden. Ik geef dus geen kant en klare oplossing, 

maar kijk ik mee en zoek samen met het kind, de jongere of de ouder mee naar een oplossing.


Het doel van coaching is het kind, door zelf te ontdekken, te oefenen en te ervaren, te leren weer controle te krijgen over de situatie waar hij of zij het op dat moment moeilijk mee heeft.


Zodra dat doel bereikt wordt, zal hij of zij daar in vergelijkbare, maar ook in nieuwe situaties van kunnen profiteren.

Welke thema's

Onze recente projecten

De diepere betekenis van emoties

Iedere emotie, ieder gedrag

van elk mooi kind 

is als een spiegel.

Een dualiteit tussen buitenwereld

en binnenwereld

Worden vertaald in emoties en gedrag.

Samen maken, ontdekken we jou woordenboek

van je voelen en denken.


Kracht van Gedachten

Wat we denken

over de ander en onszelf

zal zich steeds weerspiegelen 

in onze acties.