Bij life coaching ga je op ontdekking in en met jezelf.

Hierbij spelen wensen, dromen, verlangens, inspiratiebronnen en je (levens-) doelen een belangrijke rol.  Net als kwaliteiten, talenten, overtuigingen, belemmeringen en waarden.


Life Coaching is gericht op het vergroten van je gevoel van zingeving en levensvoldoening en daarmee 

verhoging van je algehele je eigen levensgeluk. Om zin en vorm te kunnen geven is het nodig te weten wat je wilt. 


En om te weten wat je wilt, is het nodig te onderzoeken wat je kunt en wie je nu eigenlijk bent.


Want hierdoor wordt het mogelijk vanuit je diepste wensen, verlangens en dromen, ... je toekomst richting te geven.

Te leven vanuit je hart, vanuit je passie en zin te geven aan je persoonlijke en maatschappelijk leven.