Levensfase 1: de geboorte

Met de geboorte gaat de deur van de levensschool op indrukwekkende wijze open.

De ontwakende kracht van bewustzijn

Iedere levensfase geeft niet alleen een geschenk, maar ook een hulpbron die je kan helpen het geschenk uit te pakken en je daardoor als mens te ontplooien. De hulpbron die je meekrijgt bij je geboorte is het vermogen om je bewust te worden van jezelf en je omgeving. Op je levenspad kun je dit bewustzijn steeds verder ontwikkelen.  Het vermogen jezelf en de omgeving gewaar te zijn, maakt het mogelijk om van binnenuit te reageren, waardoor je de stem van je ziel overal in je bestaan kunt horen, vooral in situaties die ertoe doen.  Gedurende ons hele leven zijn er allerlei momenten waarin iets nieuws geboren wordt.  Zo kunnen we spreken van geboorte-momenten aan het begin van een relatie, het oprichten van een bedrijf, de start van een opleiding of een project.

Op kleinere schaal kun je geboorte zien in het begin van een vergadering, de start van een telefoongesprek, een ontmoeting op straat. Op grotere schaal kijk je naar de geboorte van landen, internationale samenwerkingsverbanden of godsdiensten. Op elk geboortemoment kan de ziel scheppend zijn, maar kan ook karma ontstaan. Alles wat deel uitmaakt van het begin gaat deel uitmaken van het geheel. Onze manier van aanwezigheid zijn deze geboorte-momenten heeft een doorslaggevende invloed op het verloop erna. Het is belangrijk om juist op deze momenten wakker, ontspannen en opmerkzaam te zijn. Voor je persoonlijke ontwikkeling is het herkennen en eerbieden van de scheppende kracht van het begin subtiele maar grote hulp.


Welke nieuwe gewoonte - geboorte wil jij creëren?