De Wijze Vrouw

Vanaf 56 jaar.

De wijze staat voor de geestelijke kracht van wijsheid.

Het belicht in de persoonlijke ontwikkeling de thema's Acceptatie en Loslaten.


Sommige mogen deze ontwikkelingsfase reeds eerder ontmoeten omwille van ziekte, depressie, burn-out of een ongeval, 

desalniettemin is het een prachtige ontwikkelingsfase.

Laat de maskers vallen

Op deze ontwikkelingsweg leer je jezelf vanbinnen en vanbuiten kennen en daarmee ook datgene wat niet te veranderen, maar onverbrekelijk met jou verbonden is. 


Je accepteert dat het instrument waarmee jij je levensmuziek kunt maken beperkingen heeft. Je leert je lotsgegevens accepteren en laat het idee los dat er nog iets buiten jou moet gebeuren voordat jij kunt zijn wie je bent. 

Vind je missie, levensdoel

Het persoonlijk werk dat je te doen staat, is emotioneel en mentaal schoon blijven. Dat vereist een voortdurende alertheid om projecties terug te nemen, je valkuilen te zien voor je erin stapt en niet te halen op de negativiteit van anderen. Je focus verschuift van je persoonlijke proces naar wat je, zonder jezelf weg te cijferen kunt betekenen voor de wereld om je heen. 

0