Eigenschappen van indigo-kinderen

De Sterke kanten van de indigo persoonlijkheid

Als kind:

- wil een volledig geïntegreerd lid van het gezin zijn

- houdt van de natuur

bekommert zich om iedereen in het gezin

- is loyaal tegenover het gezin

- is leer- en weetgierig

- heeft de gave om een helend effect op andere mensen .

  te hebben

- is, as hij/zij zich goed voelt, ook tegen personen buiten het gezin zeer open en vol vertrouwen


Als volwassene:

- standvastig en betrouwbaar

- oprecht en eerlijk

- ziet het leven als een serieuze aangelegenheid

- heeft persoonlijke moed

- beschikt over parapsychologische gaven 

- is in alles intens

- begrijpt de aard van zichzelf in relatie tot het universum


Communicatieve vaardigheden

- houdt van intense, geestelijk hoogwaardige en dynamische gesprekken

- laat zich diep in een gesprek betrekken

- is in staat tot een sterke sympathie voor alles en iedereen

- voelt zich het best in een 1-op-1 situatie of in een zeer kleine groep

- communicatie betekent voelen, het uitwisselen van gedachten en helen


Ontwikkeling

- is weetgierig

- kent innerlijke discipline

- is helder en doelgericht

- staat open voor integere suggesties en welgemeende stimulansen


Vriendschappen

- is zeer trouw

bekommert zich oprecht om het welzijn van anderen

heeft het liefst weinig vriendschappen die diep gaan

- investeert graag tijd in het onderhouden van een relatie

- toont in moeilijke situaties kracht en is in staat om zwakkeren 

  moed te geven

- toont oprecht belangstelling

- lijdt onder oppervlakkige contacten

De zwakke kanten van de indigo persoonlijkheid

Als kind:

- overgevoelig en stelt zich teveel open voor invloeden 

  van buitenaf

- vaak een eenling

- laat zich moeilijk leiden en opvoeden

- voelt zich meestal niet begrepen en niet gerespecteerd

- is hyperactief en vaak ongeconcentreerd

- neigt ertoe anderen mensen of situaties te idealiseren

- is dromerig en vlucht in zijn eigen wereld


Als volwassenen:

- eigengereid en ongeduldig

- heeft grote problemen met het aanvaarden van autoriteit

- wil gerespecteerd en gewaardeerd worden

- heeft moeite om iets door middel van woorden 

  duidelijk te maken

- kan arrogant zijn

Communicatieve vaardigheden:

- isoleert zich, als hij zich onbegrepen voelt

- verliest gemakkelijk het contact met zijn innerlijk en geraakt uit zijn 

  centrum

- voelt zich vaak beperkt door de taal

- kan schijnheiligheid en huichelarij niet verdragen


Ontwikkeling 

- heeft vaak te hoge verwachtingen van zichzelf en van anderen 

- is te perfectionistisch

- reageert ongeduldig op onduidelijke voorstellen en suggesties

- staat de leiding ad en weigert iedere verantwoordelijkheid


Vriendschappen

- heeft veel begrip van zijn vrienden nodig

- gaat meestal maar met één vriend of vriendin om

- leeft vaak in zijn eigen fantasiewereld

- is heel gemakkelijk diep te kwetsen

- speelt graag alleen of met de computer