De emoties van een Kind, een verborgen boodschap

Als ouder is het soms een hele uitdaging, om verder te kijken dan de emotie alleen.

De emotie is een vertaling van een behoefte die niet wordt gezien of h(er)kend. 

Als coach ga ik samen met je kind dieper op onderzoek naar de betekenis ervan en de aanpak.

Welke functies hebben emoties?

Gevoelens hebben een functie. Zoals de maag, de lever en de nieren een functie hebben in het lichamelijk bestel, zo belangrijk zijn gevoelens in uw leven. U kunt er niet zonder. Gevoelens wijzen u de weg in veel opzichten en zijn een afspiegeling van uw werkelijke behoeften. Zie ook de relatie tussen behoeften en gevoelens.


Vaak wordt gesproken over 

de basisemoties (de 4 B's) zoals:

- Boosheid

- Bedroefd of verdriet

- Bang of angst

- Blij

Hoe werkt het?

De relatie tussen behoeften en gevoelens duiden we graag met 

een eenvoudig voorbeeld. 


Het gevoel van ‘trek en honger’ geeft aan dat uw lichaam behoefte heeft aan eten. Het gevoel van ‘dorst’ geeft aan dat u behoefte heeft aan drinken. Het wegdrukken van dit gevoel is het overschrijden van eigen grenzen. Daar begint het al.


Gevoelens en emoties: voorbeelden en lijst

In feite kunt u zo al uw gevoelens (stuk of 40) bij langs gaan. Ze vertellen iets over uw behoeften en over uw grenzen.


Voelt u zich geïrriteerd? 

Dat geeft aan dat er iemand over uw grenzen heen gaat of dat uzelf de eigen grenzen overschrijd.


Voelt u afgunst? 

Blijkbaar mist u iets waar u toch behoefte aan hebt?

Voelt u jaloezie? Dan bent u bang dat u iets wordt afgenomen wat zeer belangrijk voor u is.


Voelt u zich afgewezen? 

Dan wordt er ingebroken op uw behoefte aan waardering en erkenning. Angst om te falen betekent ook vaak: het zo goed willen doen dat u die waardering krijgt van de ander die u nodig hebt.

Waarom zijn gevoelens laten zien zo belangrijk?

Gevoelens delen is van bijzonder groot belang. In onze cultuur zijn we meer van de ratio dan van de gevoelens. 


Zo hebben we vanuit onze opvoeding sterk geleerd om te luisteren naar wat onze ouders zeggen (en op zich is daar niks mis mee), maar we hebben ook geleerd om onze emoties en gevoelens weg te drukken. 


Wellicht dat het uit de tijd van de Verlichting ontstaan is maar we argumenteren en redeneren in onze samenleving nu eenmaal gemakkelijker dan dat we voelen en ervaren. Toch leidt de mentaliteit van het wegmoffelen van gevoelens tot onbalans. 


We zien het in onze trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling. Maar we zien het ook in de samenleving bij het stijgend aantal burnout-gevallen, stress vormen en mensen die vastlopen omdat ze geen plaats en tijd hebben voor hun gevoelens. 

Ervaren en Delen is belangrijk

Gevoelens ervaren en gevoelens delen is dus belangrijk om een aantal redenen:


Behoeften en persoonlijke waarden ervaren

Door je gevoelens leer je om je behoeften te ervaren of om oog te krijgen voor uw persoonlijke behoeften en waarden. 


Grenzen

Grenzen stellen lukt alleen wanneer je weet waar uw grenzen liggen. Wanneer je je gevoelens wegmoffelt, zult u de grens ook niet leren kennen. Dat blijkt ook vaak dat kinderen en jongeren moeite hebben om hun grenzen te voelen en te ervaren omdat ze hun gevoelens niet toestaan. 


Binnen in de klas en thuiscontext

Ook in de klas is er weinig oog voor dagelijkse gevoelens. Dat vinden we soft of niet concreet! Maar als we een rekenoefening zouden kunnen maken waarbij de kosten van negatieve gevoelens en weerstanden in de klas konden berekend worden: 

we zouden schrikken. 


Dat geldt ook bij veranderingsprocessen, prestatiedrang in scholen en op latere leeftijd in bedrijfscontexten en fusies..


Uzelf laten zien!

Wanneer je je gevoelens uit, laat u iets van jezelf zien. Dat betekent ook dat anderen gelegenheid krijgen om u beter te leren kennen of om u beter te leren begrijpen. U creëert verbinding met anderen en er ontstaat wederkerigheid door herkenning. Wanneer u uw gevoelens opkropt dan ontstaat die verbinding niet. Bovendien voelt dat niet goed. Gevoelens kunnen naar binnen slaan en u kunt er last van krijgen door bijvoorbeeld somber te worden qua stemming. 


Kinderen en jongeren verbergen hun gevoelens, omdat ze dit meestal zo gezien hebben, soms uit zelfbescherming. 

0