Ethische code Hypnotherapie


I) Alle gegeven informatie tijdens de sessies blijven strikt vertrouwelijk

tussen therapeut en klant.

II) Het welzijn van de klant staat steeds centraal.

III) De keuzevrijheid van de klant wordt steeds voorop gesteld en

wordt altijd gerespecteerd.

IV) Ik richt mij enkel op het therapeutische en genezende aspect van hypnose

en neem afstand van sensationele hypnose.

V) Er zal geen hypnose worden verricht wanneer het gedrag, het voorkomen

of gegeven antwoorden van de klant

kan blijken dat hij gespecialiseerde hulp van een arts, een psychiater

of een psycholoog nodig heeft.

In een dergelijk geval zal hypnotherapie alleen worden toegepast

na onderzoek en toestemming van die arts, psychiater of psycholoog.

Hiervoor is een doorverwijzingsbrief nodig.

VI) Hypnotherapie wordt enkel toegepast binnen de werkvelden waarvoor

ik ben opgeleid en waarop ik me toespits.

VII) Als hypnotherapeut ben ik niet gemachtigd om diagnoses te stellen

of medische handelingen te verrichten.

VIII) Hypnotherapie kan nooit ter vervanging zijn van

noodzakelijke geneeskundige zorgen en/of ingrepen of professionele psychologische begeleiding. Het kan wel een verantwoorde en degelijke aanvulling zijn.