Coachpraktijk 

Gehechtheid en hersenontwikkeling

De hersenontwikkeling van kinderen met een gebrekkige emotionele veiligheid verloopt anders

dan bij kinderen uit een emotioneel veilige omgeving.

Minder verbindingen in gebied geassocieerd met aangaan van intieme en sociale relaties

Ontwikkeling van stressregulering verloopt afwijkend.