De basis voor ontwikkeling wordt gelegd in de hechting van een kind

Zoals ik de voorbije jaren wel meermaals zeg tegen ouders ... 

bij de bevalling hebben ouders geen handleiding gekregen bij hun zoon of dochter.

Wat niet wil zeggen dat het soms fijn zou zijn om te weten welke ontwikkeling leeftijdsgebonden zijn,

om hen zo los van onze eigen uitdagingen te laten ontwikkelen.

Van de geboorte tot 6 maand.

De Kracht van Zijn

In de eerste fase van ons leven gaat het alleen maar om het Zijn.

Centraal staat gevoed en aangeraakt worden. Hiermee ontwikkel je het vertrouwen dat je omgeving aan je behoeftes tegemoetkomt. Van daaruit kun je je gaan verbinden met anderen en jezelf.

De Kracht van Doen

In de tweede fase gaat het om het doen. Kinderen ontdekken de wereld door hun zintuigen: .

ze ruiken, ze voelen, ze zien, horen en proeven.  Ze zijn op zoek naar plezierige sensaties, ervaren pijn, doen nieuwe dingen en hebben door de grote hoeveelheid aan impulsen een korte aandachtsboog.

zes tot achttien maanden

achttien maand tot drie jaar

De Kracht van Denken

In deze levensfase is de belangrijkste taak van het kind om te leren denken. 

Door het ontwikkelen van het eigen denken komt hij/zij los te staan van de ander. Dat doet hij/zij door de ander te testen en tegen hem aan te duwen. In deze fase gaan we ons eigen unieke karakter ontwikkelen.

De Kracht van Identiteit

In deze levensfase is de belangrijkste taak van kinderen het ontwikkelen van een eigen identiteit. 

Zij doen dit door heel veel vragen te stellen over hoe de wereld in elkaar zit.


Op basis daarvan leren zij hun eigen plek te vinden, in het gezin, maar ook in het groter geheel.

Tijdens deze leeftijd wordt de veilige haven van ieder kind individu gecreëerd vanuit veiligheid en verbinding 

met de ouders. 


Gebeurd dit niet, dan wordt dit een uitdaging voor in je latere leven. Zonder identiteit, kom je in patronen als behagen, machtstrijden, Burn-out, ... Dan dient eerst contact gemaakt te worden met je eigen kind identiteit. Afhankelijk van welke trauma's onder de vleugels zitten, kan dit in samenwerking met andere therapeuten, aangepakt worden.

drie jaar tot 6 jaar

zes tot twaalf jaar

De Kracht van Vaardigheden

De belangrijkste taak in deze levensfase in het leren van vaardigheden en het ontwikkelen van eigen waardensysteem. Het is in deze fase belangrijk om de discussie en het gesprek met andere aan te gaan en fouten te (mogen) maken om te ervaren wat wel en niet werkt.

De Kracht van Integratie

In deze levensfase is het de belangrijkste taak van jongeren om de eigen persoonlijkheid tot een samenhangend geheel te maken. Dat doen ze door kort terug te keren naar een eerdere fase van hun ontwikkeling en geleidelijk aan een eigen opvatting over het leven te ontwikkelen. 


Dit gaat gelijk op met een heftige lichamelijke ontwikkeling en de ontwikkeling van de eigen seksualiteit.

dertien tot achttien jaar

De rest van je leven

De Kracht van Recycling

Ben je echter niet in geslaagd deze ontwikkelingstaak om wat voor reden dan ook in je jeugd te vervullen,

dan bots je daar in je latere leven steeds weer tegenaan.  Je kunt daar op verschillende manieren mee omgaan.

Je kunt het wegstoppen en het voor anderen en jezelf maskeren.  Je kunt ook het besluit nemen om de ontwikkelingstaak alsnog te vervullen.  Daarbij biedt het leven je steeds weer opnieuw kansen.

Zo kun je je potentie ten volle benutten ;).