Power Of Mind

Sta stevig in je Eigen Lichtkracht

Geweldloze Communicatie

In deze praktijk wordt geweldloze communicatie gehanteerd.

Wat is geweldloze communicatie

Geweldloze Communicatie is een manier om met mededogen te communiceren met anderen, en zeker ook met jezelf.   De geestelijk vader van dit gedachtegoed is Dr. Marshall Rosenberg.   Hij groeide op in een binnenstedelijke wijk in Detroit, ten tijde van de rassenrellen, en werd daar dagelijks geconfronteerd met verschillende vormen van geweld.

Wat wordt niet aanvaard

Sinds 2018 merk ik een stijgende boosheid en agressie in de praktijk. Ik zal dit steeds aangeven, wat wel en niet aanvaard wordt. Merk ik toch op dat er wordt geroepen, gescholden, nijd wordt geprojecteerd dan zal ik de samenwerking stopzetten. 


Aangezien het innerlijke kind (trauma) diep in je niet de nodige veiligheid voelt in de praktijk. Je wordt dan doorgestuurd naar een lichaamstherapeute in combinatie met andere therapeute om eerst het trauma gedeelte aan te pakken.

Aan jou de keuze

Een bewustwordingsproces is net als op reis gaan in je eigen authentieke  ik.

Het is een prachtige, soms intense, reis en je bent altijd onderweg.

Aan jou de keuze!