Geweldloze en verbindende communicatie

Geweldloze en verbindende communicatie vanuit onze identiteit en persoonlijkheid. 

Het is het middelpunt van onze wilskracht en ons karakter. 

Wanneer communiceren we vanuit onze identiteit en wanneer vanuit onze ego-stukken.

Communicatie vanuit je innerlijke kracht en energie uit halen om 

ons leven vorm te geven en onze identiteit te creëren. 


Vanuit verbinding groeit optimisme en kracht. 

Je kunt hierbij denken aan de zon die geel helder licht schijnt. Als het zonnevlecht chakra in jou in balans is, straal je ook en zit je vol met licht en kracht. Het stelt ons in staat om uitdagingen aan te gaan.

Co-afhankelijkheid doorbreken

Durf jij te leven vanuit je eigen identiteit, van hart tot hart

Doel = Liefde en evenwicht

Kleur = Groen

Element = Lucht

Plaats = Borstkas, longen, hart

Je basischakra staat voor je sociale identiteit.

Gerichtheid: Zelfaanvaarding

Demon: Verdriet

Basisrecht: het recht om te beminnen en om bemind te worden.


Onze 4e laag staat voor Connectie met jezelf & de ander

Alle mensen die in jouw leven passeren, daar heb je een connectie mee, ongeacht hoe lang of hoe kort de ontmoeting ook mag of mocht zijn.

Dit gaat om de laag in je wezen die staat voor connectie, connectie maken met jezelf en met alles en iedereen met wie jijzelf in contact komt.

Dat “contact” kan je zeer ruim interpreteren: mensen die fysiek in je wereld zijn zowel als mensen die aan de andere kant van de planeet wonen maar met wie je skypet, met wie je telefoneert, met wie je op eender welke manier een vorm van “contact”, van “relatie”, van “connectie” hebt.


Dit gaat ook veel ruimer dan enkel die met wie je “bewust” in contact bent. Je hebt veel meer connectie dan je “denkt”.


Het hart heeft te maken met liefde voor jezelf en anderen, evenwicht, relaties, naar buiten treden en opnemen.

 


WENSEN NAAR DE TOEKOMST


heb je mededogen, je bent liefdevol, empathisch, je houdt van jezelf, je voelt je vreedzaam, evenwichtig, en hebt een goed afweersysteem.


UITDAGINGEN


uit zich in asociaal gedrag, teruggetrokken, kil. Kritisch en veroordelend, onverdraagzaam ten opzichte van zichzelf en van anderen. eenzaamheid, afzondering. Depressie, angst voor intimiteit, angst voor relaties. Gebrek aan empathie,

Narcisme. op anderen gericht ten koste van zichzelf, zwakke grenzen, veeleisend, op kleverige manier aanhankelijk, jaloezie,

overdreven opofferend.Het recht om de waarheid te spreken, iedere waarheid is anders. 

Van daaruit bestaat expressie!

Je basischakra staat voor je Creatieve identiteit 

Gerichtheid: Zelfexpressie

Demon: Leugens

Basisrecht: het recht om de waarheid te spreken en te horen te krijgen

Onze 5e laag staat voor 

Kunst, Expressie en Communicatie

De Keel staat voor Kunst en Communicatie. De plek waar het gaat over je vrij kunnen uiten, spreken, schilderen of welke vorm van zelfexpressie je dan ook gebruikt om je binnenste buiten te brengen. 


Het gaat bij het keel om het beschikbaar stellen van jouw informatie. Tevens is het de plek waar jij de informatie weer opvangt en verwerkt naar jouw waarheid. Jouw stem. 


Blauw is de kleur van deze plek van ...

vrijheid van meningsuiting. Gebruik je deze opbouwend voor jezelf en de ander?


UITDAGINGEN


uit zich in spreekangst, een kleine zwakke stem, moeite met het verwoorden van gevoelens, introversie, verlegenheid, geen muzikaal gehoor, slecht ritmegevoel. Te veel praten, praten als afweer, onvermogen tot luisteren, slecht begrip van  geluiden/ klanken, roddelen, dominerende stem, anderen onderbreken.