In deze praktijk wordt geweldloze communicatie gehanteerd.

Geweldloze communicatie heeft de intentie tot verbinding en reikt daarvoor een model aan met vier stappen, 

drie keuzes in communicatie en meerdere achterliggende concepten.


De drie keuzes zijn: 

jezelf eerlijk uiten, empathisch naar de ander luisteren, en zelf-empathie m.a.w. met jezelf in contact blijven staan. 


De uitdaging bestaat om in balans met jezelf en de ander flexibel met deze processen om te gaan, en zo elkaar op behoefteniveau te vinden waarbij verbinding tot stand kan komen. Dit is tegengesteld aan een communicatie waarbij je op strategieniveau communiceert zonder eerst naar elkaars onderliggende behoeften te kijken. 


De concepten en het model van Geweldloze Communicatie ondersteunen je om zonder oordeel en met verantwoordelijkheid voor eigen gevoelens en behoeftes te communiceren.

Waarom is dit zo belangrijk .... verandering komt pas tot stand als beide grenzen worden gerespecteerd.

Sinds 2018 merk ik een stijgende boosheid en agressie in de praktijk. 

Ik zal dit steeds aangeven, wat wel en niet aanvaard wordt. 

Merk ik toch op dat er wederkerend wordt 

geroepen, gescholden, gemanipuleerd, woede wordt geprojecteerd dan zal ik de samenwerking stopzetten.


Dit aangezien het innerlijke kind (trauma) diep in je niet de nodige veiligheid voelt in de praktijk. 

Je wordt dan doorgestuurd naar een lichaamstherapeute in combinatie met andere therapeute 

om eerst het trauma gedeelte aan te pakken.

Wanneer doorverwijzing in de praktijk