Coachpraktijk 

Coaching van Hart - naar Zielsverbinding

Coaching Van Eigen Hartverbinding naar Zielsmissie

Een prachtige innerlijke reis, waar binnenwereld en buitenwereld elkaar de hand geven.

Van Hart tot Hart verbinding komt tot stand.

Maak een afspraak

Onze 4e laag staat voor Connectie met jezelf & de ander

Alle mensen die in jouw leven passeren, daar heb je een connectie mee, ongeacht hoe lang of hoe kort de ontmoeting ook mag of mocht zijn.

Dit gaat om de laag in je wezen die staat voor connectie, connectie maken met jezelf en met alles en iedereen met wie jijzelf in contact komt.

Dat “contact” kan je zeer ruim interpreteren: mensen die fysiek in je wereld zijn zowel als mensen die aan de andere kant van de planeet wonen maar met wie je skypet, met wie je telefoneert, met wie je op eender welke manier een vorm van “contact”, van “relatie”, van “connectie” hebt.


Dit gaat ook veel ruimer dan enkel die met wie je “bewust” in contact bent. Je hebt veel meer connectie dan je “denkt”.


Het hart heeft te maken met liefde voor jezelf en anderen, evenwicht, relaties, naar buiten treden en opnemen.

 

Durf jij te leven vanuit je eigen identiteit, van hart tot hart

Doel = Liefde en evenwicht

Kleur = Groen

Element = Lucht

Plaats = Borstkas, longen, hart

Je basischakra staat voor je SOCIALE IDENTITEIT

Gerichtheid: ZELFAANVAARDING

Demon: VERDRIET

Basisrecht: HET RECHT OM TE BEMINNEN EN OM BEMIND TE WORDEN

Je wens naar te toekomst

 • heb je mededogen, 
 • je bent liefdevol, 
 • empathisch, 
 • je houdt van jezelf, 
 •  je voelt je vreedzaam, 
 • evenwichtig, 
 • en hebt een goed afweersysteem.

Mogelijke trauma's

 • Afwijzing, 
 • verlating, 
 • verlies, 
 • schaamtegevoel bezorgen door voortdurende kritiek, 
 • geweld ten opzichte van de andere mensen
 • niet erkend verdriet (inclusief verdriet van de ouders), 
 • scheiding, 
 • dood van een dierbare, 
 • liefdeloze kille omgeving, 
 • voorwaardelijke liefde, 
 • verraad.

Uitdagingen

 •  uit zich in asociaal gedrag, 
 • teruggetrokken, 
 • kil. 
 • Kritisch en veroordelend, 
 • onverdraagzaam ten opzichte van zichzelf en van anderen.
 • eenzaamheid, 
 • afzondering. 
 • Depressie, 
 • angst voor intimiteit, 
 • angst voor relaties. 
 • Gebrek aan empathie, 
 • Narcisme.
 • pp anderen gericht ten koste van zichzelf, 
 • zwakke grenzen, 
 • veeleisend, 
 • op kleverige manier aanhankelijk, 
 • jaloezie, 
 • overdreven opofferend.

Wat is narcisme

Het lichaam spreekt

 • Stoornissen aan het hart, longen , thymus, borsten en armen.
 • Kortademigheid (hyperventilatie) 
 • problemen met het bloed, 
 • astma, 
 • spanningen tussen de schouderbladen, 
 • pijn in de borst.

Hier in de praktijk

 • Ademhalingsoefeningen, 
 • Coaching en hypnotherapie, 
 • zelfontdekking. 
 • relaties onderzoeken, 
 • verdriet uiten, 
 • vergeving indien van toepassing, 
 • dialoog met het innerlijke kind, 
 • werken aan gerichtheid op anderen ten koste van zichzelf,
 • zelfacceptatie, 

Zelfaanvaarding - Identiteit

Zelfreflectie - Identiteit

ZelfKennis - Identiteit