Hooggevoeligheid en narcisme in de samenleving

Narcisme is zeer verspreid in onze samenleving, maar slechts een fractie van de narcisten wordt ontmaskerd. Ze komen heel charmant en als zeer sterke persoonlijkheden over, maar laten niet zelfden een complete puinhoop en ravage achter. De ravages op persoonlijk vlak, waarbij de slachtoffers soms tot op het bot beschadigd zijn geraakt. Gewetenloosheid en meedogenloosheid hand in hand met leugens. 

Je vindt ze in vele lagen van de maatschappij. 


Wordt regisseur van je eigen leven - voed je eigen Spirit + Body + Mind + Soul + Heart. 

Wordt opnieuw de persoon die je was en schenk jezelf het geboorterecht waarmee je hier op aarde kwam.

Ikzelf ben ervaringsdeskundige met narcisme in familiecontext, na meer dan 12 jaar persoonlijke ontwikkeling en eigen processen 

doorvoelt en doorlopen te hebben, mag ik zeggen dat ik alle patronen van slachtofferschap heb doorbroken.


Hooggevoeligheid en narcisme

De HSP-er is in zekere zin de tegenpool van een narcist. .


Waar de HSP-er zeer empatisch, gewetensvolis en juist gericht op het vervullen van behoeften van anderen, ontbeert de narcist elke vorm van empathie, is gewetensloos en volgens de definitie van zijn pathologie enkel gericht op het vervullen van de eigen behoeften. Beide zijn echter (vaak zeer!) sensitief en meestal ook intelligent. 


De narcist gebruikt deze 'gaven' echter om anderen minutieus te manipuleren. Het kan ook zijn dat je te maken hebt gehad met een narcistische ouder(s) en dat je als kind dus al geleden hebt hieronder.

Wat zijn de kenmerken van een narcistische ouder?

Als je meerdere van volgende kenmerken herkent, bestaat de kans dat je geleden hebt onder een narcistische ouder:


- Jouw gevoeligheid zo gericht op de behoeften of mening van de ander dat de eigen behoefte of mening moeilijk te voelen, het voelt alsof je bezit bent, alsof jer bezit van jou is genomen


- Moeite met het stellen van grenzen, het is lastig om de grens te voelen en al helemaal om de grens aan te geven


-In staat veel empathie en compassie te voelen voor mensen die over je grenzen heen walsen, he als minderwaardig behandelen of op een andere manier behandelen, en daardoor niet in actie komen


- Last van angsten in 'alledaagse' situaties


- Een hoge staat van alertheid en oplettendheid en daardoor moeite met ontspannen. 


- Veel last van schaamte (bv. voor een deel van eigen lichaam, over van alles en nog wat de schuld bij jezelf zoeken, gevoelens van onzekerheid


- Last van plotse onredelijke woede-uitbarstingen (doorbreek oude patronen - vliegende aap van de narcist)


- Moeite de eigen identiteit te ervaren

Deze lijst heeft overeenkomende kenmerken van hooggevoeligheid. 

Is hooggevoeligheid dan niet alleen aangeboren 

maar ook een aangeleerd gedrag? 


Volgens mijn inzien kan beide inderdaad. In elk geval zal het opgroeien met een narcistische ouder de gevoeligheid, van jongeren en volwassenen, voor de wensen van anderen het naar buiten i.p.v. naar binnen gericht zijn versterken.

De narcistische ouder 

De behoeften/verlangens van de narcist

Een narcische ouder is enkel in staat de ruimte die er in een relatie is te vullen met zichzelf. Alles in de relatie draait om de behoeften en verlangens van de narcist, zoals een niet aflatende behoefte aan bewondering. En dat terwijl het kind zich in een fase van zijn leven bevindt waar de natuurlijke behoeten groot zijn en het vervullen ervan van levensbelang! 


Het kind heeft veel verzorging, aandacht, veiligheid, erkenning en liefde nodig. In deze levensfase van een mens is het gat wat geslagen wordt door afwezigheid van vervullen hiervan gigantisch groot

Uiterste best liefde ontvangen

Het kind doet zijn uiterste best de hoop op liefde van de ouder niet te verliezen. Het doet zijn/haar best de ouder in diens niet aflatende behoeften te voorzien in de hoop dat er dan iets gaat komen. Het kind specialiseert zich in het aanvoelen van de ouder tot aan de meest bizarste hersenkronkels toe, en wordt zo een specialist in het aanvoelen van de ander.


De narcistische ouder neemt en neemt, en het kind rekt noodgedwongen de grenzen op tot ze nauwelijks nog bestaan. De continue stroom van kritiek, afwijzingen en vernederingen maakt dat het kind zich gaat schamen, zichzelf de schuld gaat geven en zich terugtrekt, niet meer zichtbaar durft te zijn.

HSP en Afwijzing

Vliegende apen

De narcistische ouder is enkel in staat om van zichzelf te houden. De andere ouder is vaak ook nogal druk met de behoeften van de narcist waardoor er voor het kind weinig overblijft. 


De andere ouder leeft onder hoogspanning door de behandeling en manipulaties van de narcist is er weinig ruimte voor het kind. De andere ouder heeft zich vaak geïdentificeerd met de narcist en heeft waarden en gedragingen overgenomen. Bv. Kritiek op kind - familieleden ...

Blauwdruk DNA

Het kind heeft dus nemand om naar toe te gaan voor verzorging, bescherming en liefdevolle aandacht, en draagt als gevolg daarvan een diepe eenzaamheid, vaak levenslang, met zich mee.


Dit bepaalt ook de blauwdruk waaruit het volwassen kind de wereld, op onbewust niveau, waarneemt: een vijandige en onveilige wereld waarin de liefde ver te zoeken is. 


Waarop deze volwassene zich dusdanig opstelt en gedraagt dat het verleden keer op keer opnieuw wordt 'gecreëerd' in het heden. 

Herstel en healing is mogelijk

Voor het volledig aangepaste kind is er gelukkig wel herstel en heling mogelijk, in tegenstelling tot voor de narcist (in de meeste gevallen). 


Het is belangrijk hiervoor is het herkennen van narcistische personen in het huidige leven, en de bewustwording van de psychologische mechanismen die er worden gespeeld. Het is belangrijk om te leren om niet meer jezelf weg te geven aan de medemens (energetisch niveau). 


Tevens is het belangrijk voor onze maatschappij waarin wij massaal de macht uit handen geven aan mensen die uit eigenbelang op destructieve wijze omgaan met anderen en onze planeet.

3 Stappen voor herstel


A. Bewustwording en herkenning

Het is nodig te gaan herkennen wanneer je te maken hebt met narcistisch misbruik en wat dit met je teweeg brengt. Als hooggevoelig persoon kan je hier je sensitiviteit ten gunste van jezelf inzetten.  


Daarnaast is het noodzakelijk om je bewust te worden van de psychologische mechanismen die worden geactiveerd. Een hele goed vraag die je je hiervoor kunt stellen is:

--> kom ik in een please / applaus stand bij deze persoon 

    + voel ik me gemakkelijk/ongemakkelijk

--> bij gebrek aan herhaaldelijke wederkerigheid, 

    gaat men al snel denken wat heb ik fout gedaan 

    + krijg je dit gevoel: laat dit dan een aanwijzing zijn voor narcisme

B. Voelen van het trauma

Het is noodzakelijk om de pijn van het narcistische misbruik toe te laten, te voelen en daarmee te verwerken. Te rouwen om de gaten die zijn geslagen op alle plekken waar ooit behoeften waren, die onvervuld zijn gebleven. 

C. Een gezond 'egoïsme' ontwikkelen

Dit omvat grenzen stellen (vanuit je eigen identiteit - verschillend van manipuleren) - voor jezelf opkomen - jezelf laten zien - je mening geven - zelfexpressie ...


Om dit te leren is het noodzakelijk om jezelf te gaan voelen:

wie ben ik, wat zijn mijn behoeften en verlangens, waar zit mijn grens nu eigenlijk precies?? Wat is mijn pad in het leven ...


Als je nog aan het begin staat lijkt het heel wat, maar het volgen van deze stappen is een superleuke en boeiende weg! 


Ga je mee op reis?