Het moeras van hoogsensitiviteit

Dit was de titel op pagina 15 van het boek follow your senses dat ik in mijn handen nam verschillende jaren geleden. Zoekend naar waarom ik zoveel ervaarde - voelde - dat ding dat intuïtie noemt, wat was het nu echt. 


Mensen die hoogsensitief zijn en die dit 'label' voor het eerst tegenkomen, weten vaak al jaren dat ze veel gevoeliger zijn dan anderen. Dat krijgen ze terug via opmerkingen: 'goh wat ben jij toch overgevoelig. Maar pas als je dit boek leest vallen vele kwartjes en puzzelstukjes op hun plaats. Hoogsensitieve mensen hebben een verhoogd tot extreme gevoeligheid voor externe prikkels. Indrukken komen veel sterker bij hen binnen dan bij de meeste mensen. Hierdoor worden ze gemakkelijk afgeleid, niet alleen van hun bezigheden, maar ook van hun eigen ideeën, behoeftes, verlangens en dus ook van hun eigen identiteit.


Wat HSP-ers voortdurend doen is steeds afstemmen op anderen en zichtzelf wergcijferen. Ze zijn eerder bezig met wat een ander belangrijk vindt dan met wat ze zelf belangrijk vinden. Als ze een eigen mening hebben, dan worden ze daar weer heel makkelijk van weggehaald. Het ontbreekt HSPer meestal aan richting en focus. 


Door de grote gevoeligheid voor externe prikkels vermijden ze liefst grote drukte, veel mensen bij elkaar, grote festivals, discotheken en andere drukke bijeenkomsten. Maar er zijn ook JSPers die juist verslaafd zijn aan veel prikkels = Highly Sensitive Sensation Seekers. Dit zijn de specialisten in repeterende burn-out, want zij weten gewoon niet van ophouden, kennen hun eigen grenzen niet en willen die ook vaak niet kennen. 

Wat is Hoogsensitiviteit?

Een verhoogde tot extreme gevoeligheid voor externe prikkels/indrukken

Wat zijn de oorzaken van hoogsensitiviteit?

Een zeer gevoelig zenuwstelsel, een gevoelige natuur, vaak in combinatie met diepgewortelde overlevingsmechanismen.


Wat is het centrale thema van HSP-ers?

Zelfontkenning

Wat is de voorwaarde voor geluk voor jou als HSPer?  * Totale integratie van hoogsensitiviteit in leven en werk. * Zorgen voor je basisveiligheid * Leven in zuiverheid (zoek en vind de zuivere spiegels voor je innerlijke wereld) * 

Wat zijn HSP positieve eigenschappen?

Fijngevoelig - sfeergevoelig - creatief - zorgzaam - liefdevol - gevoel voor schoonheid - liefde voor de natuur

Wat zijn HSP negatieve eigenschappen?

Gestresst - geïrriteerd - mentaal - dominant - rancuneus - negatief - ontworteld

Wat zijn belangrijke consequenties voor hoogsensitiviteit - wat levert energie op?

- Extreem goed invoelingsvermogen

- Herkent onuitgesproken signalen

- Stemmingen en emoties aanvoelen en naar 

  waarde kunnen inschatten

- Ziet bepaalde ontwikkelingen lang van tevoren 

  aankomen

- Potentieel een enorme creativiteit in de eigen 

  manier van zelfexpressie

- In staat om snel mensen voor zich te winnen

- Goed in staat om mensen met elkaar te verbinden

- zeer dienstverlenende instelling

- Idealistisch ingesteld

- Grote loyaliteit

Wat zijn belangrijke consequenties voor hoogsensitiviteit - wat energie kost?

- Onvoldoende bevestiging in eigen identiteit

- Extreme oriëntatie op anderen / slecht voor zichzelf zorgen

- Onduidelijke onderscheid tussen 'wat is van mij' en 

  'wat is van de ander'

- Onder stress moeilijk goede beslissingen kunnen 

  nemen

- Snel weggehaald kunnen worden van zichzelf 

  (dissociatie)

- (Deels onbewuste) zelfontkenning 

  (o.a. identiteit, kwaliteiten)

- Sterke mentale controlemechanismen om 

  gevoelsindrukken te beheersen.

- Quasi-onmogelijkheid om zichzelf te ontspannen

- Gebrek aan focus, neiging tot versnippering 

  energie


Het beste advies aan een HSP-er

Ga de natuur in en ontdek de betekenis van energetische communicatie

Ontwikkelen van je eigen identiteit is belangrijk

Identiteit is:

- alles waar je naar verlangt

- alle ervaringen die jouw verlangen stimuleren

- alle ervaringen die jouw verlangen hebben 

  geblokkeerd


Er zijn drie dingen nodig om als HSP te ontdekken wie je bent (identiteit):

- bereidheid om in de leegte te stappen die 

  binnenin jou zit

- het contact met je voelen herstellen

- leren leven volgens de principes van het speelse 

  kind

Identiteit

Wat is de werkelijkheid?

HSPers denken vaak alles haarfijn te kunnen voelen. Maar met angst en stress als stoorzenders, klopt er niets meer van. 

Levensmotto van een creatieveling?

Vrijheid - Speelsheid - Originaliteit

Waar haal ik mijn energie vandaan?

Het speelse kind in jou is de motor van jouw verdere ontwikkeling

HSP en Gezondheid

Veel HSPers kennen in hun leven een fase waarin ze van de ene specialist naar de andere aflopen, in de hoop antwoorden te krijgen van allerlei vage klachten die doorgaans veel erger worden. Wat deze hoogsensitieve mensen niet beseffen is dat deze klachten voorkomen uit de niet zo goede manier waarop zijn omgaan met hun eigen gezondheid. De klachten kunnen pas opgelost worden als ze werkelijk het probleem onder ogen gaan zien, dat is dat ze hoogsensitief zijn en ernaar moeten leven.

Eigen Regie