Hooggevoeligheid en Hoogsensitiviteit

HSP, hoogsensitiviteit, hooggevoeligheheid, ... in de volksmond bedoelen we er hetzelfde mee. 

Maar is het dat eigenlijk wel? 


HSP staat voor Highly Sensitive Person en door veel wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat  op  mensen HSP is. Hoogsensitiviteit is een karaktereigenschap en mensen die hoogsensitief zijn, zijn gevoeliger voor prikkels, zowel vanuit de omgeving als interne prikkels, waardoor ze meer waarnemen, diepgaander verwerken en mee verbindingen leggen. 


HSP zijn kan als een last ervaren worden al je (nog) niet de juiste handvaten hebt om hiermee om te gaan. 

We kijken samen naar jouw uitdagingen, waar loop je tegenaan en hoe werkt je hoogsensitiviteit voor jou? 

Op deze manier ga je aan de slag met jouw talenten, en maken ze je tot je grootste Kracht.


Meer informatie

Niet iedere hsp-er is het zelfde, dit komt deels doordat het een karaktereigenschap is maar dit komt ook omdat hoogsensitiviteit zich afspeelt op vier verschillende vlakken.

De meeste hooggevoelige mensen alle vier de vlakken vertegenwoordigen zit de verdeling over deze vlakken telkens anders.


Hooggevoelig op:

fysiek/ lichamelijk gebied - mentaal gebied - emotioneel gebied - spiritueel gebied


 • kenmerken op fysiek/lichamelijk gebied:
  • veel details zien, kleine veranderingen waarnemen en dit vaak ook benoemen;
  • graag observeren, liever niet (lichamelijk) actief meedoen;
  • geluiden snel ‘hard’ noemen of licht fel vinden;
  • geïrriteerd zijn door niet lekker zittende kleding, denk aan naden, stiksels, wol en etiketten;
  • intens reageren op lichamelijke pijn maar daarnaast zelden hoge koorts maken;
  • subtiele geur- en smaakverschillen onderscheiden;
  • graag in de natuur willen zijn, verzamelen van stenen, stokken………
 • kenmerken op emotioneel gebied:
  • aanvoelen van stemmingen en emoties;
  • zich snel zorgen maken;
  • moeite hebben met veranderende omstandigheden , behoefte aan structuur;
  • de kwetsbaarheid van anderen zien en begrijpen;
  • tijd nodig hebben om aan een nieuwe situatie of omgeving te wennen;
  • inlevingsvermogen, zich goed kunnen verplaatsen in de gevoelens van anderen en deze overnemen;
  • op jonge leeftijd al in staat zijn tot zelfreflectie;
  • veel moeite hebben met ruzies en conflicten.
 • kenmerken op mentaal gebied:
  • een goed geheugen hebben;
  • voor de leeftijd over een grote woordenschat beschikken (maar deze niet altijd aan iedereen laten zien, kritisch zijn in het delen van);
  • diepzinnige vragen stellen;
  • moeite hebben met (zelf) structureren en organiseren of hier juist sterk in uitblinken;
  • een hekel hebben aan oefenen en herhalen, werkt dan ook niet betreffende leerstof;
  • vaak beelddenkers ( fonetisch schrijven, klanken verwisselen, achterblijven met lezen, omdraaien van letters,
  • overslaan van woorden, liever inlevend lezen dan begrijpend, moeite met cijfers 53 =35, 3X4 is een andere som dan 4X3…….);
  • levendige fantasie en ideeën en een groot gevoel voor humor;
  • groot verantwoordelijkheids- en rechtvaardigheidsgevoel;
 • kenmerken op spiritueel gebied:
  • eigen wijsheid, heel gericht de eigen weg volgen;
  • vol levenslust, heel blij en enthousiast kunnen zijn;
  • zeer hechten aan de waarheid;
  • gericht zijn op liefde en vrede;
  • diep nadenken over levensvragen;
  • sterke binding hebben met de natuur (planten, dieren);
  • blijk geven van respect voor het leven en voor andere mensen;
  • wat tegenover elkaar staat tot harmonie (willen) brengen (‘bemiddelaar’);
  • Hebben een sterke intuïtie, zitten er zelden naast als het gaat om mensen “aanvoelen” en hun intenties.