Wat is Hypnotherapie & Healing in deze praktijk

In deze praktijk wordt hypnotherapie ingezet voor het loskomen van oude overtuigingen

en van vastgezette emoties op het fysieke lichaam.

Healing is een ondersteuning op de weg van het loslaten.

Je buitenwereld en binnenwereld worden opnieuw op één lijn gezet.

Wat (soms) een pittige, maar blijvende mooie proces is.

Een prachtige reis naar binnen.

Ethische code

Strikt vertrouwelijk

Alle gegeven informatie tijdens de sessies blijven strikt vertrouwelijk tussen therapeut en klant. Het welzijn van de klant staat steeds centraal.


Keuzevrijheid

De keuzevrijheid van de klant wordt steeds voorop gesteld en wordt altijd gerespecteerd.

Ik richt mij enkel op het therapeutische

en genezende aspect van hypnose en neem afstand van sensationele hypnose.

Doorverwijzing indien nodig

Er zal geen hypnose worden verricht wanneer het gedrag,  het voorkomen of gegeven antwoorden van de klant kan blijken dat hij gespecialiseerde hulp van een arts, een psychiater of een psycholoog nodig heeft.


In een dergelijk geval zal hypnotherapie alleen worden toegepast na onderzoek en toestemming van die arts, psychiater of psycholoog.


Hiervoor is een doorverwijzingsbrief nodig.

Wat wel wat niet

Geen diagnoses

Hypnotherapie wordt enkel toegepast binnen de werkvelden waarvoor ik ben opgeleid en waarop ik me toespits. Als hypnotherapeut ben ik niet gemachtigd om diagnoses te stellen of medische handelingen te verrichten.


Complementair

Hypnotherapie kan nooit ter vervanging zijn van noodzakelijke geneeskundige zorgen en/of ingrepen of professionele psychologische begeleiding. Het kan wel een verantwoorde en degelijke aanvulling zijn.

Healing 

De Wenteltrap, laag per laag

Persoonlijke ontwikkeling is nooit klaar.

Het is geen rechte lijn van A naar B, eerder lijkt het op een wenteltrap,

waarbij je dezelfde obstakels steeds opnieuw ziet,

sommige ontdekkingen opnieuw doen,

en zo verdieping vindt in oude thema's,

maar dan vanuit een ander gezichtspunt. 


Bezieling

Soms lijkt het of je niet verandert

omdat dezelfde thema's terugkomen

maar dat is niet minder waar,

want stap voor stap sta je met meer bezieling en vertrouwen in het leven.

IET verlicht

de Kruinchakra vervangen we de emotie 'schuld' door 'onschuld'.

-Het Derde-oog-chakra vervangen we 'wantrouwen' door 'vertrouwen'.

de Keelchakra vervangen we 'schaamte' door (gezonde) 'trots'.

de Hartchakra vervangen we 'hartenpijn en verraad' door 'liefde'.

de Zonnevlechtchakra vervangen we 'kwaadheid en wrok' door 'vergeving'.

Het Sacraalchakra vervangen we ' stress en machteloosheid' door 'gemak'.

Het Wortelchakra vervangen we 'angst' door 'veiligheid'.


INTEGRATED ENERGY THERAPY (I.E.T.)

HEALING WITH THE ENERGY OF ANGELS.

Laat je niet afschrikken door het woord Engelen.

Engelenenergie is de term voor een energievorm

die hoger trilt dan de onze en daardoor op een ander en dieper niveau inwerkt.

Door deze hogere trillingen te integreren

in onze therapie kunnen we een diepere

en gerichtere behandeling aanbieden.

Een I.E.T.-therapeut maakt gebruik van een speciaal energiekanaal waardoor het celgeheugen van het lichaam weer in evenwicht wordt gebracht.

Wat we hierbij beogen is de natuurlijke eigenschappen van het lichaam te ondersteunen zodat het zijn gezonde harmonie kan herwinnen én behouden.

Een afspraak maken

Goed om te weten:

Er wordt steeds eerst een intakegesprek gehouden.  We beginnen de sessie met het bespreken op welke gebieden je de healing wilt richten.


IET wordt doorheen de kledij gegeven. de behandelingsduur

 is gemiddeld 1 uur. Het is belangrijk om na de behandeling voldoende water te drinken.


IET stelt geen diagnose en behandelt noch geneest ziekte, is geen vervanger van medicijnen of een bezoek aan de arts.


50,00€ per uur + per startend half uur 25,00€ (voor een IET healing.