Welkom mooi Indigo Mens(je)

Overal ter wereld komen mensen tot de conclusie dat er steeds meer kinderen komen die zich opvallend anders gedragen en die zich niet zo gemakkelijk aanpassen aan de algemeen geldende normen, zoals eerdere generaties dat deden. Deze kinderen worden ook wel de nieuwetijdskinderen genoemd. 


Een indigo-kind is een kind met de levenskleur indigo. 

Het vertoont de indigo karaktertrekken en gedraagt zich overeenkomstig. 

In principe heeft ieder kind zijn eigen levenskleur. Dit kan Rood, groen, geel, blauw 

of een conbinatie van 2 of meerdere kleuren zijn.


Het kind met de levenskleur indigo heeft nieuwe en voor ons ongewone; voor een deel problematische eigenschappen en karaktertrekken waar de maatschappij niet goed raad mee weet. 


Enkle algemene