Coachpraktijk 

Dynamiek Ouder - Kind

Hier in de praktijk wordt het kind niet enkel als een apart mooi individu gezien.

Ik ga ook dieper op de dynamiek tussen ouder en kind.

We geven aan onze kinderen wat we zelf hebben gekregen.

Als ik dit typ hoor ik al heel wat ouders overstag gaan ;).

Toch is het zo, als we in onze jeugdjaren steeds hebben moeten vechten

om gehoord te worden.

Dan heb je als ouder een bepaalde overtuiging over jezelf gekregen.

Deze geven we onbewust door, tot we het ons bewust worden.

In de praktijk ga ik altijd kijken naar de dynamiek tussen ouder en kind.

Soms dienen overtuigingen door de bloedlijnen heen gehealed te worden.

Om op een rustige liefdevolle manier met elkaar in communicatie te gaan.

Terug

Het innerlijke kind in onszelf als Ouder

Het innerlijke kind in onszelf als ouder.

De navelstreng is doorgesneden.

Moeder en kind zijn gescheiden.

Een indrukwekkend einde van een indrukwekkend proces.


Vanaf nu zijn we 'alleen'. De kindertijd is begonnen.

Je ontdekt hoe sterk vastgezette emoties en overtuigingen

uit je verleden bepalen hoe je nu bent.

Deze worden doorgegeven van ouder op kind,

tot één van beide ouders zich bewust wordt van zijn/haar overtuigingen.


Je wordt je bewust van je drijfveren achter je conditioneringen.

Binnen een veilige setting laat je verdrongen gevoelens en gedachten toe om ze vervolgens met respect, mildheid en liefde een plek te geven.

Het vrijkomen van gevoelens 

van pijn, angst, woede (binnen de perken) en verdriet

heelt je en plaatst je ervaringen in het juiste perspectief.


Momenten van healing voelen als momenten

waarop je weer contact krijgt met de openheid, de kwetsbaarheid en

het onbevangen vertrouwen in je kindertijd.

De Jongere in onze ontwikkeling 

Je leert jezelf tot in alle hoeken kennen.

Je bent benieuwd naar wat je werking is op anderen.

Benieuwd naar je negativiteit en wat zich in je schaduw bevindt.

Benieuwd naar hoe jij wereld creëert.

Je gaat zien wie je bent en hoe je de verantwoordelijkheid

voor jezelf draagt en deze niet bij de ander legt.

Hiermee neem je afscheidt van slachtofferschap waarmee je nu of vroeger verklaarde hoe jouw lijden door anderen veroorzaakt worden.

Om een vrijere Jongere - mens te worden,

begeef je je in gebieden die je voor jezelf afgesloten hebt:

Assertief zijn - grenzen stellen - leiding nemen -

kwetsbaar durven zijn - gevoelens tonen.

Je zet het licht op wat je gewend bent in het donker te houden

en te experimenteren met een nieuw gedrag.