Coachpraktijk

Welkom in de praktijk ... vanaf 9 jaar.

Power Of Mind kan ondersteuning bieden.

is een laagdrempelige en kortdurende hulpverlening voor kinderen en jongeren van 9 tot 18 jaar.


Als kindercoach ga ik uit van de talenten en mogelijkheden van een kind of jongere. Ik ga uit van een oplossingsgerichte manier van denken, waarbij het kind of jongere gestimuleerd wordt om zelf of samen een oplossing te vinden. Ik geef dus geen kant en klare oplossing,

maar kijk ik mee en zoek samen met het kind, de jongere of de ouder mee naar een oplossing.

Het doel van coaching is het kind, door zelf te ontdekken, te oefenen en te ervaren, te leren weer controle te krijgen over de situatie waar hij of zij het op dat moment moeilijk mee heeft.


Zodra dat doel bereikt wordt, zal hij of zij daar in vergelijkbare, maar ook in nieuwe situaties van kunnen profiteren.

Thema's in de praktijk

Zelfvertrouwen

Voor jezelf opkomen

Van Pestgedrag naar communicatie

Wilskracht

Durf

Eigenwaarde

Binnenwereld & Buitenwereld, wat is dat?

Wie ik denk te moeten zijn. 

Durven spreken vanuit wie jij bent ...

Eerlijkheid

Intuïtie = buikgevoel

Ondersteuning bij visueel leren

Eigen regisseur van je kinderleven 

vanuit respect voor jezelf en je ouders


Soms komen mooie kinderen in de praktijk, maar ervaar ik dat zij niet ten volle het leven toelaten. Dan zal doorverwijzing nodig zijn, dit wordt steeds besproken met het kind en de ouders om samen te groeien naar een sterke ik.

(thema: Vertrouwen in het leven - Goed voelen in je vel)

0