Power Of Mind

Sta stevig in je Eigen Lichtkracht

Kind- & Jongerencoaching

Coaching is een laagdrempelige en kortdurende hulpverlening

voor kinderen van 7 tot 12 jaar en jongeren van 12 jaar tot 18 jaar.


Als HSP coach ga ik uit van de talenten en mogelijkheden 

van een kind of jongere.  Ik ga uit van een oplossingsgerichte manier van denken, waarbij het kind of jongere gestimuleerd wordt om zelf of samen een oplossing te vinden.


Ik geef dus geen kant en klare oplossing, 

maar kijk ik mee en zoek samen met het kind, 

de jongere of de ouder mee naar een oplossing.


Het doel van coaching is het kind, door zelf te ontdekken, 

te oefenen en te ervaren,

te leren weer controle te krijgen over de situatie waar

hij of zij het op dat moment moeilijk mee heeft.


Zodra dat doel bereikt wordt, zal hij of zij daar in vergelijkbare, 

maar ook in nieuwe situaties van kunnen profiteren.


Soms komen mooie kinderen of jongeren in de praktijk, 

maar ervaar ik dat zij niet ten volle het leven toelaten.


Dan zal doorverwijzing nodig zijn, 

dit wordt steeds besproken met het kind en de ouders 

om samen te groeien naar een sterke ik.


(thema: Vertrouwen in het leven - Goed voelen in je vel)

Iedere leeftijd  heeft zijn/haar verhaal