Karma en onze levenslessen


Karma gaat over de wet van oorzaak en gevolg.  

Over het algemeen wordt er met karma bedoeld dat alles wat we doen, denken of zeggen uiteindelijk weer bij onszelf terugkomt. 

Karma is de actie (en niet het gevolg van deze actie). Karma heeft te maken met keuzes die we maken en de gevolgen ervan. 

Het is de neutrale basiswet van oorzaak en gevolg in dit universum.


Karma komt uit het Sanskriet en betekent letterlijk ‘handelen’ of ‘actie’. 

Het gaat over de wet van oorzaak en gevolg. 

Typische spreekwoorden die dit uitbeelden zijn: ‘Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in’, ‘Wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten’, 

of ‘boontje komt om zijn loontje’. 

Zo heb je ook vast wel eens de uitspraken “Dat is slecht voor mijn karma!” of “karma is a bitch” gehoord.


De basis van karma is in het boeddhisme en Hindoeïsme te vinden. 

Karma binnen het Hindoeïsme gaat ervan uit dat goede daden tot goede gevolgen leiden en kwade daden tot slechte gevolgen leiden. 

Daarbij gaat het om lichamelijke, verbale en mentale daden, waarvan de laatste het zwaarste wegen. 

Je gedachten, woorden, acties en intenties hebben een karma uitwerking.

Positief en negatief karma

Positief karma is bijvoorbeeld vergeving, nederigheid, onbaatzuchtigheid, respect voor anderen, liefdevol zijn.


Negatief karma is het toelaten van negatieve of destructieve gedachten, bedriegen, liegen, manipulatie, aanmoedigen van het kwaad.


De Hindoes geloven dat je van negatief karma kan afkomen door gevorderde meditatietechnieken. De boeddhisten geloven dat karma over het huidige, alle eerdere en latere levens gaat. Dat betekent dat alles wat je nu doet, in dit leven of in een volgend leven terug kan komen. Al je acties van dit moment, bepalen de toekomst, heden en verleden. 


De boeddhisten focussen op het bevrijdende potentieel van de geest. Het gaat om je vrije wil en dat je de juiste positieve acties in het hier en nu uitvoert. Zo voorkom je herhaling van je karmisch verleden. Door positief te leven, creëer je datgene dat belangrijk is voor je geest.

Loslaten van karmische verbindingen

Disbalans ontstaat doordat de onbewuste emotie overheerst. Dit wordt gezien als een blokkade waardoor de energie niet meer vrij kan stromen. 


Door het onbewuste deel bewust te laten worden kan de integratie plaatsvinden. Dat gebeurt middels een techniek waarbij de linker en de rechterhersenhelft in balans worden gebracht, waardoor de blokkerende emotie kan worden losgelaten. Dit heeft effect op de klacht. Meestal wordt de integratie als een opluchting ervaren. Voor de integratie zijn tal van methoden.


Integratie betekent dat je de verbinding met je ware zelf herstelt. Iets wat je niet wist, dat onbewust was, is bewust geworden. Je geeft het een plek en laat het oude los en voegt nieuwe informatie toe aan het brein, in combinatie met diepe ademhalingen. Dan is het de verwerking van opgenomen of nieuwe informatie in het geheugen. Dat wat je rechter hersenhelft heeft ervaren, maar je linker hersenhelft eerder niet begreep, wordt nu door beide hersenhelften begrepen. 


Samensmelting en samenvoeging zijn andere betekenissen van het woord integratie; dat wijst erop dat er sprake is van eenheid en niet meer van dualiteit.


Zo kan karma, in de vorm van onbewuste karmische verbindingen, die in het huidige leven tot problemen en klachten leiden, worden losgelaten.