Levenskleuren

Het ontdekken van je levenkleur kan leiden tot een beter en dieper begrip voor de levensopgave en het levensdoel.  

Het zal ook verklaren, waarom je met sommige personen een betere band hebt dan met andere.  

Het is belangrijk om te beseffen dat er vaak maar subtiele verschillen tussen sommige levenskleuren bestaan. 

De rode karaktertrekken

Iemand met de levenskleur rood uit zich door middel van zijn zinnelijkheid en zijn fysieke lichaam.  Hij leeft in het hier en nu met moed, kracht en zelfvertrouwen en gelooft alleen in datgeen wat hij kan aanraken, horen, ruiken of zien.  Hij denkt niet abstract en houdt van de fysieke aspecten van het leven.  In geestelijke kringen is deze persoon een doener. Hij bouwt kerken, organiseert bijeenkomsten, danst en zingt graag in een groep.  Hij prefereert lichamelijke uitdagingen boven emotionele en geestelijke. Zijn bezigheden worden gekenmerkt door daadkracht en helpt anderen bij het realiseren van ideeën.  Deze persoon kan eerlijk en direct zijn, maar ook slecht gehumeurd en driftig.  Hij strijdt graag maar zou moeten leren om zijn driften door middel van sport uit te leven.  Hij heeft een uitgesproken overlevingsinstinct en beschikt over veel energie en uithoudingsvermogen. Verder is deze persoon optimistisch, het vertrouwen waard, levenslustig en loyaal maar hij kan ook boos, gefrustreerd, explosief, kortzichtig en eigenzinnig zijn.

De oranje karaktertrekken

Een oranje iemand houdt van opwindingen, risico en fysieke gevaar. Hij gaat tot het uiterste om zich vitaal te voelen: deze persoon zoekt levens- en doodservaringen, maar dan wel graag met een flinke dosis adrenaline! Hij is realistisch en houdt niet van spirituele denkbeelden.  Hij kan mensen en situaties goed inschatten en zich daar geestelijk op voorbereiden. Hij maakt zijn dromen meestal waar, heeft moed, zelfvertrouwen en kan anderen uit gevaarlijke situaties redden.  Hij kan echter ook zeer egoïstisch en egocentrisch zijn, zonder dat hij begrip toont of steun verleent.  De oranje persoon houdt niet van gevoelige, sympathieke karaktereigenschappen, hij kan koud en ongenaakbaar zijn.  Het overleven van avonturen is zijn levensdoel en daarin wil hij niet beperkt worden.  

De gele karaktertrekken

Een geel persoon is kinderlijk, heeft humor en speelse karaktertrekken. Hij lacht graag, ondergaat het leven totaal ontspannen en met veel plezier neemt het niet al te ernstig.  Hij brengt ongedwongenheid en spontaniteit.  Deze persoon wil in de smaak vallen en opgemerkt worden, hij is bevriend met iedereen. Tegelijkertijd is hij sentimenteel, verlegen en gemakkelijk te kwetsen.  Hij is veranderlijk en heeft veel beweging en spel nodig, anders loopt hij het gevaar verslaafd te raken. Deze persoon is creatief en artistiek gegaafd.  Dieren houden van gele mensen. Hij voelt het als iemand zorgen heeft, wil hierbij betrokken worden en heeft een genezende invloed door intuïtieve aantrekking.  Hij is rebels, heeft geen zelfdiscipline en schrikt terug voor verantwoordelijkheid.

De groene karaktertrekken

Iemand met de kleur groen is zeer intelligent, krachtig en helder, georganiseerd en efficiënt, hij denkt snel.  Gij houdt van ideeën en concepten, maar niet van details, heeft een sterke wil en discusieert graag.  Hij heeft de drang om alles onder controle te hebben. Lukt dit niet, dan raakt hij gefrustreerd, gestresst of maakt zich ernstige zorgen.  Deze persoon wil alles begrijpen en meemaken, houdt van geestelijke uitdagingen.  Hij wil alles weten, leert snel en verzamelt diploma's. Hij is ambitieus en een workaholic. 

De blauwe karaktertrekken

Iemand met blauwe karaktertrekken is beminnelijk, onderhoudend en ondersteunend.  Hij leeft vanuit zijn hart en vanuit zijn emoties. hij heeft moederlijke energie en omringt anderen met zorg, hij geeft raad die steun biedt. Doceren of verplegen zit de natuur van deze persoon. Voor vrienden heeft hij alles over maar hij neigt ertoe om zich daar te veel mee te belasten en wordt dan zelf ziek. Hij is gevoelig, liefdevol en een goede gastheer of gastvrouw. De blauwe mens heeft een emotionele persoonlijkeid, huilt snel, heeft onvoorwaardelijk lief en kan een sterke intuïtie bezitten.  Hij accepteert en vergeeeft en zien het goede in de mensheid.  Hij wordt vaak als te aardig bestempeld en met leren neen te zeggen. Dezee persoon kan zich goed inzetten voor personen en situaties, weet innerlijk wat er aan de hand is en is sterk spiritueel.  Hij volgt geloof en kan goed overtuigen. 

Een blauw persoon wil gelefd worden, maar heeft problemen mijn zijn gevoel van eigenwaarden. Gij kan worstelen met schuldgevoelens, het aannemen van een slachtofferrol, zelfmedelijden en martelaarschap.  Hij kan depressief worden en moet daarom leren van zichtzelf te houden. Hij vind relaties belangrijk en is romantisch.

De violette karaktertrekken

Iemand met een violette levenskleur is dynamisch, charismatisch en als leider op deze planeet om haar te redden. Hij moet zijn levensopgave nu activeren en beleven. Hij heeft een grote emotionele diepte en is vol meegevoel voor de hele wereld. Deze persoon houdt van muziek en heelt zichzeelf daarmee. Gij heeft inzicht. Hij houdt van reizen, andere culturen en heeft veel vrijheid nodig. Hij kan 'zien' wat de toekomst brengt. Jok os ervan overtuigd dat de aarde overleeft en heeft een boodschap voor de mensheid. Hij herkent hogere perspectieven, wordt echter vaak miskent en als idealische dromen aanschouwd. Hij wil in het middelpunt staan en kan ook narcistisch, arrogant en pompeus zijn. Hij heeft een dicatatoriale aanleg en moet leren dat wij allen een onderdeel van het geheel zijn. De violette mens kan veel dingen tegelijk doen of geestelijk als verlamd zijn; hij heeft meditatie nodig om in evenwicht te zijn. Hij gelooft dat allesx gemakkelijk moet gaan en hoopt op universele hulp.