Power Of Mind

Sta stevig in je Eigen Lichtkracht

Narcistische ouder: 

één van de belangrijke oorzaak van een burn-out

Burn-out door een narcistische ouder: Dit is natuurlijk een onderwerp waar je niet heel eenvoudig over praat. 

Maar na een aantal artikelen over narcisme, merken we dat narcisme vaak overbelasting of burn-out tot gevolg heeft.

Ik merk op tijdens de begeleiding van mensen met burn-out, dat de oorsprong van het willen presteren, het gevoel tekort te schieten, en ‘pleasegedrag’,

 ligt in een groot stuk karakter, de omgeving, maar ook opvoeding.

In dit stukje deel ik graag met jullie een korte analyse wat kinderen van een narcistische ouder kenmerkt, 

en laten vervolgens zien wat dit van invloed heeft op het wel of niet verkrijgen van een burn-out op latere leeftijd. 

Bron: Ruudmeulenberg.nl

Moeder - Dochter Relaties

Kinderen van narcistische ouder(s)

Wat zijn de gevolgen voor kinderen met narcistische ouders?

Grote mate van afhankelijkheid

Kinderen van narcistische ouders voelen zich vaak erg afhankelijk van hun ouders.

Het gevoel dat ze niet zouden kunnen leven, of gelukkig kunnen zijn zonder de hulp van hun ouders.  In plaats van een kind te stimuleren zijn/ haar eigen leven te gaan leiden, met alle ups en downs die daar bij horen, wordt er een afhankelijkheid gecreëerd, waarbij schuldgevoel overheerst.

Concurrentie met het kind

Narcistische ouders gaan de competitie aan met hun kinderen. Zelfs in kleinigheden wenst de ouder te winnen van een kind. 

(een potje schaken, voetballen, fietsen).


De ouder wenst in de spotlight te staan ten koste van het kind.

Moeten presteren voor eigen genot

De prestaties van kinderen worden gebruikt om het ego op te poetsen van de ouder. 

De ouder pocht met alles wat hij/zij heeft gedaan om dit succes mogelijk te maken.

Denigreren en kleineren

Op feestjes en bijeenkomsten wenst de ouder zelf in de spotlight te staan. 


Wanneer je daar als kind ook een klein beetje van wilt proeven (waardering/ gehoord en gezien worden) word je door je eigen ouder gekleineerd of worden er denigrerende opmerkingen gemaakt.

Een perfecte uitstraling hebben

Het idee dat een narcistische ouder maar al te graag wil uitstralen is dat het thuis alles perfect gaat. Een kind krijgt het gevoel dat dit de werkelijkheid is, en maakt dit de realiteit. Pas op latere leeftijd komt het er achter dat de werkelijkheid anders is, en dat er thuis dus wat aan schortte.

Geen inlevingsvermogen

Alles moest maar zoals het moest van de ouder. Wanneer je als kind een keer niet kon, of geen zin had, werd het toch van je verwacht om door te gaan. ‘

Vroeger hadden we ook niks in te brengen’ hoor je dan. Recht op je eigen mening is er niet. Je hebt als kind van een narcistische ouder je te schikken en je ouder te behagen.

Ouders hebben altijd gelijk

Als kind van een narcistische ouder heb je je altijd te schikken. De narcistische ouder had altijd gelijk en jij als kind bent daarin onbelangrijk en wordt niet gehoord of gezien. Dit alsof je totaal geen enkel eigen denkvermogen hebt of iets kunt.Diep geworteld schuldgevoel

Je hebt als kind het gevoel je ouders tekort te doen. Een diepgeworteld schuldgevoel heeft de regie over je, tot ver in de adolescentie.

Snakken naar goedkeuring

Je hebt nog steeds het gevoel om te moeten laten zien wat je allemaal kunt aan je ouders, ook al ben je al lang het huis uit. 


De wens om goedgekeurd te worden door je ouders is zeer groot.

Geen respect 

vanuit de ouder

Je hebt het gevoel dat je ouder(s) geen respect hebben voor jou als kind. Dat je niet mag zijn wie je bent. Dat je je moet aanpassen aan de wensen van je ouder(s).

Nuancering:  We gaan er altijd van uit dat een ouder de beste bedoelingen heeft voor kinderen. 

Ook is het zo dat iedere ouder fouten maakt en soms teveel voor zichzelf kiest. 

(vanwege wat voor omstandigheden dan ook). 

Wanneer dit niet zo is, is er sprake van een ongezonde situatie. 

Een situatie die kan komen door narcisme van één van beide (of beide) ouders.

Feit blijft dat een ouder altijd emotioneel verantwoordelijk is en blijft voor zijn of haar kinderen.

Gevolgen Burn-out