Coachpraktijk 

Alle ervaringen en personen die je tijdens je leven tegenkomt zijn spiegels, waarin je een stukje van jezelf terug kunt zien. Deze spiegels helpen je om opnieuw in contact te komen met de essentie van wie je bent. 

De verbinding met die bron in jezelf wordt geblokkeerd door allerlei ego creaties, die zijn ontstaan door trauma's uit o.a. je jeugd. Zolang deze blokkades niet zijn geheeld kun je ten prooi vallen aan patronen van narcisme, psychopathie en negatieve energieën. 

Onlosmakelijk verbonden met narcisme en narcistisch misbruik

Hoe durf jij ...?

Jij liegt

Je beeld je maar wat in

Jij hebt verlatingsangst

Jij hebt bindingsangst

Jij weet niet waar je het over hebt

Jij weet totaal niet waar je het over hebt

Jij beschuldigt mij altijd van ...

Wat ben je toch wantrouwend

Je weet niet wat je zegt

Zo bedoelde ik het niet

Belachelijk!

Wat is narcisme?

Codependentie

De tegenpool van gezonde empathie, onbewust (te) empathisch gedrag

Love bombing

Liefdesbombardement

Gaslighting

Hersenspoeling door mentale manipulatie, liegen, devalueren, ontkennen, vals beschuldigen, beledigen, complementeren

Blame shifting

Een ander beschuldigen ter valse rechtvaardiging van eigen gedrag.

Traumabonding

Emotionele verslaving aan de dader als gevolg van emotionele hel van aantrekken en afstoten binnen de gaslighting.

Siltent streatment

stiltebehandeling of negeren van de ander

Reactieve mishandeling

het op een later moment misbruiken van eerdere uitgelokte reacties van het slachtoffer.

Triangulatie

driehoeksmanipulatie: 

Aanklager - redder - slachtoffer

Future faking

(romantische) valse toekomstbeloftes

Trophy wife/man

Meestal jongere en aantrekkelijkere  partner als statussymbool

Flying monkey

De vliegende apen, aanhangers, blinde supporters. Mensen die gemanipuleerd zijn door een narcist of psychopaat en uitspraken doen of handelingen uitvoeren in het voordeel van de narcist. 

Zij zijn afgegaan op eenzijdige en/of verkeerde informatie of zijn opportunistisch door eigenbelang en/of afhankelijkheid van de narcist.

Stockholm syndroom

De situatie waarbij een slachtoffer sympathie voelt voor degene waardoor hij/zij wordt misbruikt.

Parentificatie

Aks een kind veel te vroeg de rol van volwassenen aanneemt, een ouderrol op zich neemt

Karaktermoord

Iemands eer en goede naam aantasten door het verspreiden van leugens, lasterpraat, een lastercampagne, een smeercampagne.

Hoovering

Pogen een voormalig slachtoffer terug te zuigen in de destructieve relatie.

Ouderverstoting

Wanneer kinderen een ouder verstoten. Vaak wordt dat bevorderd door manipulaties van de emotioneel niet beschikbare ouder, de narcist.

Golden (Grand)child

Het lievelings(klein)kind dat niets verkeerd kan doen. De uitverkoren favoriet die een speciaal status heeft.

Scapegoat & Invisible Child

De zondebok, het zwarte schaap, Assepoetserr en het onzichtbare kind.

Van Overleven naar Leven