Individuele Rots & Water Training

Kostprijs: 150 euro per ouder - Kind privé of Kind - Kind privé uit één zelfde gezin

Kinderen hebben veel ervaringen opgedaan in het opkomen voor zichzelf rekening houdend met de ander.

Ze hebben in een veilige omgeving kunnen experimenteren met hun lichaamstaal, hun stemvolume, hun uitstraling.

Ze kennen zichzelf beter en hebben heel wat nieuwe “tools” in zich om in te kunnen zetten in hun dagelijkse leven.


Ik wil je er ook attent op maken dat de Rots en Watertraining geen therapie is.

Het volgen van een training kan een puzzelstukje zijn in het hele ontwikkelingsproces van het kind,

maar doet (langdurige) problemen ook niet plots verdwijnen.


Uw kind krijgt wekelijks een werkboekje mee naar huis met een overzicht van alle oefeningen en

een korte reflectie dat uw kind zelf ingevuld heeft op het einde van elke les.


Aan de hand van dit werkboekje kan je als ouder ook in gesprek gaan met je kind over zijn/haar ervaringen en hoe hij deze in dagelijkse situaties kan toepassen. Zo kan je zelf je kind begeleiden om een transfer te maken van de training naar de dagelijkse realiteit.


Terug

Ben jij een Rots? Of vloei je zoals Water?

ROTS = voor jezelf opkomen, grenzen aangeven, weten wat je wil, zelfvertrouwen uitstralen,…

–> we ontwikkelen onze KRACHT en WEERBAARHEID

WATER = contact maken, luisteren, rekening houden met de ander,…

–> we ontwikkelen ons vermogen om MET ANDEREN SAMEN TE SPELEN EN TE LEVEN


We ontdekken beide kwaliteiten in onszelf en leren ze allebei in te zetten.

Het ene kind zal zichzelf eerder wegcijferen (Water) en mag wat meer leren voor zichzelf op te komen (Rots), terwijl het andere kind het misschien net moeilijk vindt om voldoende rekening te houden met een ander (Water).


We gaan actief aan de slag via spel en beweging en werken veel met onze lichaamstaal.

We bouwen samen aan een veilige dynamiek op waarin ieder op zijn tempo aan de slag kan.

Rots en water in Coachpraktijk Power Of Mind:

Na inschrijving ontvangen de ouders een kort vragenlijstje over hun kind zodat we op voorhand de nodige informatie en aandachtspunten van het kind weten.


De training wordt doorgaans gegeven op vier sessies op wekelijkse basis 1 sessie.

De sessies duren steeds 2,5 uur met een korte pauze waarbij de kinderen iets kunnen 

drinken en/of eten.


Elke dag worden er oefeningen en reflectiemomenten aangeboden rond twee thema’s:


Dag 1: Kennismaking + Lichaamstaal: Sterk staan

Dag 2: Lichaamstaal: Sterk staan + Grenzen waarnemen en aangeven

Dag 3: Leiden, volgen en samenwerken + Pesten en gepest worden

Dag 4: Omgaan met problemen + Afsluiting


De oefeningen bouwen op elkaar voort zodat stelselmatig kinderen meer uitgedaagd worden.

Op het einde van elke lesdag worden de kinderen uitgenodigd een korte reflectie te schrijven in hun werkboekje.


In dit werkboekje staat ook een overzicht van alle oefeningen mee met de doelstelling erbij.

Welke oefeningen juist (meer) aan bod komen in de training hangt wat af van de dynamiek tussen ouder en kind of tussen broers en zussen