Telefonisch coachen

65 euro / per uur  - 50 euro / 45 min.

Nathalie neemt contact met je op, op afgesproken dag en uur.

Keuzevrijheid

De keuzevrijheid wordt door telefonische coaching enorm vergroot, een coachee is niet meer gebonden aan de coaches die zich binnen een redelijke reisafstand bevinden, maar kan zijn of haar ideale coach kiezen zonder rekening te houden met geografische beperkingen. Een beter passende coach vergroot natuurlijk ook de kans op succes.

Effectief

Telefonische coaching is effectiever.

Noch de coach noch de coachee kunnen worden afgeleid door elkaars uiterlijk of de omgeving waarin ze elkaar ontmoeten.

Ook zorgt de telefoon voor meer gelijkwaardigheid in de relatie,

veel ongelijkwaardig optreden uit zich in lichaamstaal en die is niet zichtbaar, een einde maken aan het gesprek is ook gemakkelijker dan in een persoonlijk gesprek.  Dit waarborgt ook een professionele afstand tussen coach en coachee.

Efficiëntie

Telefonische coaching is efficiënter.

In een telefoongesprek komt men veel sneller terzake dan in een persoonlijk gesprek, veel van de beleefdheidsvragen en -antwoorden kunnen achterwege blijven.


Uit onderzoek blijkt dat telefonische sessies over het algemeen 50 tot 75 procent minder tijd in beslag nemen dan persoonlijke sessies. Ook is er geen reistijd nodig en kan zelfs reistijd (de file naar huis of wachttijd) benut worden voor coaching.

Vertrouwelijk

Telefonische coaching is meer ontspannen en vertrouwelijker. De coach en de coachee zijn volledig vrij om de plaats te kiezen waar zij zich het meest op het gemak voelen.

De coachee kiest zelf een veilige plaats, kan hij of zij waarborgen dat niemand weet met wie het gesprek is en waarover.