Coaching & Hypnotherapie 

Bij life coaching ga je op ontdekking in en met jezelf.

Hierbij spelen wensen, dromen, verlangens, inspiratiebronnen en je (levens-) doelen een belangrijke rol.

Net als kwaliteiten, talenten, overtuigingen, belemmeringen en waarden.


Life Coaching is gericht op het vergroten van je gevoel van zingeving en levensvoldoening en daarmee

verhoging van je algehele je eigen levensgeluk.


Om zin en vorm te kunnen geven is het nodig te weten wat je wilt.

En om te weten wat je wilt, is het nodig te onderzoeken wat je kunt en wie je nu eigenlijk bent.

Want hierdoor wordt het mogelijk vanuit je diepste wensen, verlangens en dromen, ... je toekomst richting te geven.

Te leven vanuit je hart, vanuit je passie en zin te geven aan je persoonlijke en maatschappelijk leven.


Mijn specialisatie in de praktijk:

Herstel van Depressie en Burn-out

In balans brengen van vrouwelijke en mannelijke energie

Omgaan met je Hoogsensitiviteit

Bewust keuzes maken in je job - studies

Communicatie in gezin en werkcontext

Oude overtuigingen loslaten en leven vanuit vrijheid & verantwoordelijkheid

Spirituele groei

Meer informatie

1. Kennismaking

Tijdens de kennismaking leren we elkaar beter kennen. Ik breng je verleden en heden in beeld. Jij ervaart mijn aanpak van coaching.


In deze praktijk wordt de veiligheid steeds vooropgesteld. Na het intakegesprek breng ik in beeld wat ik voor je kan betekenen. 

2. Hier in de praktijk

   of doorverwijzing

Tijdens het traject kan naar boven komen,

dat een bijkomende therapeut het beste in jouw naar boven kan halen.

bv. bij verslaving, verdwenen zelf, geen verbinding met eigen binnenwereld, ...

Dan stuur ik je (voor de tijd die nodig is) 

door naar één van deze mooie mensen.


De kracht van samenwerken, is ieder mooi mens en iedere hulpverlener laten stralen vanuit zijn eigen kracht vanuit je ware identiteit. En van daaruit kunnen mensen groeien.

Samenwerking

3. Wie ben ik?

In verbinding komen met je vrouwelijke energie, je voelen

Vervolgens gaan we op onderzoek wie je bent, wie je authentieke ik is. Op welke manier je momenteel in verbinding staat tussen denken en voelen. Emoties zijn als wegwijzer en we gaan verder kijken/leren wat hun diepere betekenis is.


Soms kan het zijn, dat trauma uit het verleden het voelen heeft afgesloten. Waardoor er verdeeldheid in je authentieke identiteit ontstaat. Een mooie samenwerking met andere therapeuten uit mijn netwerk, maken dat je op een veilige manier in verbinding komt met jezelf.

4. Stappen in Beeld

Eenmaal je opnieuw in verbinding bent met je eigen voelen, ... kan de verbinding tussen hoofd en hart stromen.


Samen brengen we in beeld welke veranderingen je wenst in de toekomst. Wat is er nu en wat is je gewenste resultaat.

5. Actie


Hierbij gaan we de stappen omzetten in acties. Soms ervaar je in dit deel van het proces weerstand, dit kan door oude stukken pijn in het verleden zijn. 6. Oude overtuigingen 

Loslaten en veranderen naar de toekomst 

Oude overtuigingen kunnen de weg naar verandering de nodige uitdagingen geven. Deze nemen we mee in een proces van loslating.

Stap voor stap laten we oude stukken los, vanuit body - mind and soul. 

Zielsmissie komt tot stand ...

0