Maak een afspraak


Werking hypnotherapie

Intakegesprek

De eerste sessie beginnen we met een intakegesprek. Dit is het kennismakingsgesprek waarbij alle nodige informatie wordt uitgewisseld tussen de klant en de hypnotherapeut.


Na de eerste sessie zullen de gesprekken veel korter zijn en zich meestal beperken tot een feedback door de klant over zijn/haar evolutie en de hypnotherapeut zal eventueel de gekozen technieken verder toelichten.


Afhankelijk van de hypnotherapeut en de duur van het intakegesprek kan er tijdens de eerste sessie nog overgegaan worden tot hypnose of eventueel tot therapeutisch werken.


Hypnose

Na het intakegesprek wordt de klant in hypnose geleid. Wanneer de trancediepte voldoende is, kan er met therapeutisch werk gestart worden.


Nagesprek:

Tenslotte is er na de hypnose nog een gesprek waarbij de klant zijn/haar bevindingen kan meedelen. Als hypnotherapeut zal ik mogelijke vragen van de klant beantwoorden en mogelijke onduidelijkheden uitklaren.

Aantal Sessies

Op voorhand kan er niet bepaald worden hoeveel sessies er zullen nodig zijn.  Er zijn veel factoren die hierin een rol spelen. Elke persoon ervaart hypnotherapie op een eigen individuele manier. Sommige mensen gaan snel en gemakkelijk in hypnose en laten heel vlot met zich werken. Anderen kunnen uiterst traag worden als zij in hypnose zijn. Vaak ontpoppen zich onderliggende problemen die soms eerst moeten behandeld worden vooraleer verder te kunnen.


Gemiddeld zijn er 3 à 5 sessies nodig, indien er geen onderliggende problemen zijn. Dit wordt tijdens de sessies steeds duidelijk met de klant besproken.

Medewerking van de klant

Voorbereiding:

De klant kan op voorhand een beetje overlopen wat de klachten zijn en zich er een idee van vormen hoe hij/zij dat het best aan de hypnotherapeut kan overbrengen.


Hypnose-inductie:

Bij de hypnose wordt de beste medewerking verleend door zich gewillig over te geven aan de suggesties van de hypnotherapeut (die in samenspraak met de klant worden opgesteld) en die volledig te vertrouwen. In dat geval zal de hypnose als vlot verlopen.


Therapie:

Van belang is ook dat de klant tijdens de hypnose vertelt wat er het eerst in zich opkomt als de hypnotherapeut iets vraagt, ongeacht of dat realistisch lijkt of niet, ongeacht of dat strookt met wat men meent de werkelijkheid te zijn.

Dit zorgt ervoor dat alles stroomt en vlot vooruit gaat.

KEUZE VAN THERAPEUT

Kortom, het moet al enigszins klikken tijdens het intakegesprek.

Het is niet eenvoudig om de juiste hpnotherapeut te kiezen. Het is natuurlijk handig als je iemand kent die reeds een ervaring had met een hypnotherapeut en er tevreden over is. Helaas heeft niet iedereen zo een bevriende kennis.


Veel mensen laten zich leiden door hun intuïtie als zij die keuze dienen te maken. Men kijkt naar de foto van die persoon, wat die schrijft op de website of in advertenties en hoe het geschreven is. Komt die hypnotherapeut betrouwbaar over, zelfzeker, zacht en tegelijk krachtig genoeg? Heeft die ervaring? Heb je de indruk dat die hypnotherapeut van wanten weet, dat hij/zij diegene is die jouw problemen gaat helpen oplossen?


Lijkt de hypnotherapeut te zweverig of juist te wetenschappelijk? Voor sommigen kan het van belang zijn dat het een man of een vrouw is, jong of oud of ergens tussenin.


Bij het maken van een telefonische afspraak kan men vaststellen wat er van die stem uitgaat. Brengt die stem rust, boezemt ze vertrouwen in, klinkt die persoon zelfzeker, luistert die hypnotherapeut naar wat ik zeg, toont die hypnotherapeut begrip?

Hypnotherapie voor iedereen?

Bijna iedereen komt in aanmerking voor hypnotherapie op voorwaarde dat men in staat is de hypnotherapeut te vertrouwen en geen extreme angst voor hypnose heeft omdat het onmogelijk is om iemand tegen zijn of haar wil in hypnose te brengen.


Uitzonderingen zijn:

- Kinderen jonger dan 6 jaar (zij hebben nog te weinig concentratievermogen)

- Neurotische personen (concentratieproblemen en teruggetrokkenheid)

- Mentaal gehandicapten en mensen met een IQ van minder dan 70

- Paranoïde mensen (te weinig vertrouwen door hun achterdochtigheid)